De eerste babyboomers gaan dit jaar met pensioen. Het begin van de vergrijzing is dan een feit. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren enorm toe en dat heeft gevolgen, ook voor de woningmarkt. Peter Boelhouwer legt uit.

De eerste babyboomers gaan dit jaar met pensioen. Het begin van de vergrijzing is dan een feit. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren enorm toe en dat heeft gevolgen, ook voor de woningmarkt. Peter Boelhouwer legt uit.

Boelhouwer is hoogleraar huisvestingssystemen aan de Technische Universiteit Delft.

Vergrijzing

De komende jaren komen er steeds meer 65-plussers: van 1,1 miljoen huishoudens in 2002 naar 2,2 miljoen in 2040. Volgens Boelhouwer neemt de vergrijzing toe tot ongeveer 2040 en stabiliseert ze daarna: “Het is dus een tijdelijk verhaal.”

Zelfstandig wonen

Het eigenwoningbezit onder babyboomers is groot. Bovendien willen ze liever niet verhuizen. Boelhouwer: “Dat is een groot probleem. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.”

Verhuizen of niet?

De beslissing om te verhuizen of te blijven valt in de periode waarin de kinderen het huis uit gaan. Boelhouwer: “In veel gevallen verhuizen de ouders niet en hoe ouder mensen worden, des te kleiner de kans dat ze dat überhaupt nog doen. Tot ze echt niet meer zelfstandig kunnen wonen.”

Verleiden om te verhuizen

Gevolg van die geringe verhuisbereidheid onder ouderen is dat de doorstroom van gezinnen naar ruime woningen gevaar kan lopen. Boelhouwer: “De kunst wordt ouderen te verleiden om te verhuizen.”

Subsidies

Dat gebeurt hier en daar al: “Middels residentiegebouwen met oud-Hollandse namen. Ik denk ook dat in de toekomst misschien gewerkt gaat worden met subsidies om ouderen te stimuleren te verhuizen. Anders blijven de grote huizen vol”, aldus Boelhouwer.

Bron: www.depers.nl