184b7cb84d7b456c96a0bdfbbeaa5f14_L

Net als De Alliante heeft woningcorporatie Ymere het voornemen om per 1 januari 2011 koopwoningen in Amsterdam aan te bieden met de Koopgarantregeling. We vroegen Ymere naar de beweegredenen en de verwachtingen.

Net als De Alliante heeft woningcorporatie Ymere het voornemen om per 1 januari 2011 koopwoningen in Amsterdam aan te bieden met de Koopgarantregeling. We vroegen Ymere naar de beweegredenen en de verwachtingen.

Arnoud Schüller, portefeuillemanager Sociale Huur: “Ymere biedt al sinds 2007 woningen met Koopgarant aan in Almere. Vanaf 1 januari willen we dit ook gaan doen voor een beperkt deel van ons woningbezit in Amsterdam. De belangrijkste reden is dat we een koopwoning voor een grotere doelgroep bereikbaar willen maken zonder dat we grip verliezen op het bezit. Immers, de Koopgarantwoningen komen uiteindelijk weer in het bezit van Ymere.”

Wat zijn de verwachtingen van deze regeling?
“In 2011 verwachten we in ons hele werkgebied (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Almere) ongeveer 100 woningen te verkopen met Koopgarant. Dat zijn alleen verkopen van bestaande woningen, we hebben dan het niet over nieuwbouw. De ervaring vanuit Almere is dat er animo is voor dit product. We zien ook relatief veel interesse onder onze zittende huurders, huurders die op dit moment al in de woning wonen.. Ymere wijst zelf de complexen aan die in aanmerking komen voor Koopgarant. In Amsterdam gaat het voorlopig om ca. 700 bestaande woningen.” Wat is het voordeel voor jullie?
“Met Koopgarant kunnen we woningen verkopen waar we als corporatie niet definitief afstand van willen doen, zoals grote woningen of waardevolle stedenbouwkundige ensembles. De Koopgarant-verkoopwoningen komen uiteindelijk weer terug in onze portefeuille. Zodra de woningen terug in het bezit komen bij Ymere maken we opnieuw de afweging wat we met deze woningen willen doen.”

Hoe is de ervaring in Almere?
“Tot nu toe verkochten we 60 woningen met Koopgarant uit het bestaande bezit. Hier zijn we tevreden over.” Is het plan om naar andere steden uit te breiden?
“We verkopen nu al met Koopgarant in Almere en in de Haarlemmermeer. Op korte termijn breiden we uit naar Amsterdam en Haarlem.”