De verplichte kennis- en ervaringstoets voor het zonder tussenkomst van een adviseur verhogen van de hypotheek verdwijnt. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) wil daarmee execution only een duwtje in de rug geven. Het financieren van verduurzamingsmaatregelen moet zo makkelijker worden. Ook komt er per februari 2020 een warmtefonds om verduurzaming te stimuleren.

Knops verwacht dat het schrappen van de kennis- en ervaringstoets ertoe leidt dat meer kredietverstrekkers de verhoging van de hypotheek voor verduurzaming execution only gaan aanbieden. De kosten voor de consument gaan daardoor omlaag. “Door de lagere afsluitkosten (hypotheekadvies kost ongeveer 800 euro) zal de drempel om de hypotheek te verhogen voor verduurzaming lager worden”, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Informeren over voorwaarden en risico’s

De minister benadrukt dat hypotheekverstrekkers de consument wel moeten informeren over de voorwaarden en financiële risico’s van de aanvullende hypotheek. Ook moeten banken de kredietwaardigheid van aanvragers beoordelen. Zo blijft volgens de bewindsman gewaarborgd dat een krediet verantwoord is.

Individuele energiebesparing in leennormen

Knops noemt de maatregel in een brief over financieringsmaatregelen voor verduurzaming van woningen. Daarin kondigt hij ook aan te gaan onderzoeken of individuele energiebesparing kan worden meegenomen in de leennormen voor consumptief krediet. Bij een hypotheek mogen energiebesparende maatregelen nu al meegerekend worden bij het bepalen van de financieringslast.

Warmtefonds in februari

Per februari 2020 komt er een warmtefonds. Leningen uit dat fonds hebben een looptijd van maximaal 20 jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor VVE’s. De minister verwacht dat een rente gaat gelden die vergelijkbaar is met de rente voor NHG-hypotheken. Er wordt bovendien gestreefd naar een financieringsproduct uit dit warmtefonds voor eigenaar-bewoners die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een reguliere lening. Dat plan moet nog uitgewerkt worden.

Gebouwgebonden financiering

Daarnaast werkt Knops aan een voorstel om gebouwgebonden financiering mogelijk te maken. In het Klimaatakkoord was al aangekondigd dat financiering van verduurzaming gekoppeld kan worden aan de woning. Bij verkoop verhuizen de restschuld en betalingsverplichtingen mee naar de nieuwe eigenaar.

Bron: AM-web