woningprijzen in Groningen

De woningprijzen in Groningen zijn in het derde kwartaal gemiddeld het meest gestegen. Amsterdam daarentegen is de stad met de laagste gemiddelde stijging.

Dat blijkt uit de cijfers in het Q3 WOX kwartaalbericht van Calcasa. Van alle gemeenten met meer dan 5.000 koopwoningen stegen de prijzen in Amsterdam dit jaar het minst, blijkt uit de cijfers. Een huis in Amsterdam was aan het eind van dit derde kwartaal gemiddeld 5,7% duurder dan het jaar ervoor. De gemeente Groningen daarentegen, maakte het afgelopen jaar de grootste prijsontwikkeling door; hier stegen de prijzen met maar liefst 11,6%. Calcasa signaleert daarmee een nieuwe verandering op de woningmarkt. Groningen wordt zelfs het nieuwe Amsterdam genoemd.

Bron: Calcasa

Woningprijzen in Groningen

De woningmarkt laat nog altijd een trend zien van stijgende prijzen. Bestaande koopwoningen waren aan het eind van het derde kwartaal 8,9% duurder dan een jaar geleden. Nadat in het derde kwartaal van 2018 met 9,7% een piek was bereikt in de prijsstijging, nam dit percentage gedurende 2019 geleidelijk af. Begin 2020 is er echter – ondanks de coronapandemie – weer een stijging ingezet die in het derde kwartaal onverminderd voortduurt en zelfs groter is dan de kwartalen ervoor. Het vorige kwartaal signaleerde Calcasa ook al dat de stijging van de woningprijzen in Groningen het grootst was.

Niet alleen in prijsontwikkeling signaleert Calcasa een verandering, maar ook in de transactieaantallen.Hierin is te zien dat recentelijk vooral in de randgemeenten rondom de grote steden een flinke toename in aantal transacties heeft plaatsgevonden.

Ontwikkeling woningtransacties per gemeente in Nederland (J-O-J) in het derde kwartaal van 2020. Bron: Calsasa

Calcasa noemt die mogelijke verklaringen voor deze verschuiving: een inhaalslag nadat de prijzen in de grote steden de afgelopen jaren al erg snel gestegen zijn, in combinatie met veranderende woonwensen (meer ruimte) en de vraag naar een extra ruimte als thuiswerkplek als gevolg van de coronacrisis.