Het rijk houdt bij woningbouw te weinig rekening met klimaatverandering. Van de 1 miljoen woningen die er tot 2030 bijkomen, zijn er 820.000 gepland in gebieden met klimaatrisico’s. Daar kunnen bijvoorbeeld overstromingen of bodemdaling ontstaan.

Dat staat in een brief van Deltacommissaris Peter Glas aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft de adviesbrief opgesteld in opdracht van de ministeries. Glas is verantwoordelijk voor het deltaprogramma waarin maatregelen staan rond waterveiligheid in Nederland.

Het is nog onzeker wat de effecten van klimaatverandering op lange termijn zijn, maar de verwachting is in elk geval dat de temperatuur stijgt, schrijft Glas. Dat heeft ook voor woningbouw gevolgen. Huizen hebben een lange levensduur en daarom is het goed om bij de geplande bouw rekening te houden met klimaateffecten zoals overstromingsrisico’s, hitte en droogte.

Lees verder onder de afbeelding

Klimaat

Bron: Deltacommissie

Glas houdt er rekening mee dat de zeespiegel in 2100 met twee meter is gestegen. Omdat nieuwe woningen vooral in en rond de Randstad zijn gepland, lopen rond 2050 al bijna 600.000 woningen gevaar, schrijft de commissaris. Maar ook in Friesland, Groningen, Brabant en delen van Overijssel en Gelderland komen huizen te staan in gebieden met een overstromingsrisico.

Bodemdaling

Droogte heeft ook grote effecten zoals bodemdaling. Vooral op zandgrond in het oosten en zuiden van het land is dat een risico. West- en Noord-Nederland kennen ‘slappe bodems’ zoals veengrond, die bij droogte verder indaalt. Voor het bouwrijp maken van grond in deze gebieden zijn extra maatregelen nodig om verzakking van woningen en wegen te voorkomen, aldus de commissaris.

Lees verder onder de afbeelding:

Klimaatrisico

Bron: Deltacommissie

Verstedelijking

Glas roept op om na te denken over verstedelijking in de toekomst. Nu is er vooral concentratie van woningen in de Randstad. Hij adviseert het rijk te onderzoeken hoe het deze verstedelijking op termijn anders over Nederland kan verdelen. Dat moet op plaatsen waar de klimaatrisico’s het kleinst zijn.

‘Bouwen voor de toekomst’

“We kunnen niet overal bouwen alsof het op de Hoge Veluwe is”, zei Glas in een toelichting op zijn advies bij BNR.  “Water en bodem en de natuurlijke dynamiek moeten weer leidend worden.” Volgens de commissaris moet er ruimte gereserveerd worden om te kunnen omgaan met de toekomstige zeespiegelstijging, hevige regenval en hitte. “Bouwen doe je voor de toekomst.”