Aanhoudende onzekerheid over herstel Groningse woningen

133

Het herstel en de versterking van woningen in het Groningse gaswinningsgebied verloopt nog steeds niet naar tevredenheid van de bewoners, blijkt uit een nieuwe peiling die Vereniging Eigen Huis voor het vijfde jaar op rij heeft gehouden onder Groningse VEH-leden.

Duizenden woningen wachten nog op herstel en versterking, maar een meerderheid van de ondervraagde leden (51%) heeft nog steeds geen duidelijkheid over het wel of niet versterken van hun woning. Van deze groep meent een derde dat zij wel voor versterking in aanmerking moeten komen. VEH vindt het ontluisterend dat acht jaar na de zware beving in Huizinge mensen nog steeds in onzekerheid verkeren over versterking van hun woning.

Andere redenen voor Groningers om (zeer) negatief te zijn over de toekomst van het gebied zijn het niet nakomen van eerder gedane beloftes over herstel en versterking van woningen en het in hun ogen gebrek aan urgentie om problemen op te lossen.

Overheid mag niet stoppen

De overgrote meerderheid (88%) van de Groningers denkt dat het onvermijdelijk is dat de versterkingsmaatregelen van woningen nog jaren doorgaan. Daarentegen verwacht het kabinet juist dat door de afbouw en beëindiging van de gaswinning huizen steeds minder of helemaal geen versterking meer nodig hebben. Jurist Steven Wayenberg van VEH stelt dat de versterkingsoperaties op volle kracht door moeten gaan, zolang niet zeker is dat de aardbevingen zullen stoppen. “Zolang daarover geen duidelijk is moet de overheid onverminderd verder gaan met het versterken van woningen en gebouwen. Het juridische voorzorgsbeginsel is daar duidelijk over”.

Bron: InFinance