Vastgoed Actueel HDN tweede kwartaal 2019

Het aantal hypotheekaanvragen steeg in het tweede kwartaal met 6,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dat meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Ook worden er fors meer energiebesparende maatregelen genomen.

Het aantal hypotheekaanvragen steeg in het tweede kwartaal met 6,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dat meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Ook worden er fors meer energiebesparende maatregelen genomen.

Het eerste halfjaar van 2019 is daarmee voor HDN het beste in vijf jaar tijd. Het betreft hier alle hypotheekaanvragen die over het netwerk van HDN zijn gegaan. Of uiteindelijk de aanvraag ook doorgaat is hierin niet meegenomen.

Vooral oversluiters en doorstromers actief

De toename van het aantal HDN-aanvragen is vooral zichtbaar bij de groep oversluiters (+10% t.o.v. Q2 2018) en doorstromers (+5% t.o.v. Q2 2018). Opvallend daarbij is de stijging van het aantal 60-plussers die hun hypotheek oversluiten (+14,5% ten opzichte van Q2 2018).

De doorstromer neemt gemiddeld 35.000 euro eigen geld mee en brengt 55.000 euro in aan overwaarde oude woning. Dat is een stijging in overwaarde van 5.000 euro ten opzichte van Q2 2018.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Gemiddeld hypotheekbedrag nagenoeg gelijk

Het gemiddeld hypotheekbedrag bleef vrijwel onveranderd, de gemiddelde woningwaarde nam ruim 4% toe. Een op de negen hypotheekaanvragen voor de koop van een woning is afkomstig van een zzp’er. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.

Daling onder starters zet door

De ingezette daling van hypotheekaanvragen onder starters zet door. Dit komt neer op circa 31% van de hypotheekaanvragen, waar dat in 2015 nog 47% was. De gemiddelde woningwaarde voor de starter is met 3% gestegen. Een starter moet nu 9.000 euro meer betalen voor de aankoop van een woning ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Het aantal starters zonder NHG is in het tweede kwartaal met 11,4% gedaald. Dit wordt volgens HDN veroorzaakt door de verruiming van de NHG-norm, waardoor meer starters binnen de norm vallen. De gemiddelde woningwaarde voor starters zonder NHG is met 4,4% gestegen naar 393.000 euro (Q2 2018: 376.000 euro).

Eigen geld

In Q2 2018 kon 1 op de 3 starters minder dan 10.000 euro eigen geld meenemen. In Q2 2019 is dat nog maar het geval bij 1 op de 4 starters. De groep starters die tussen de 10.000 en 20.000 euro eigen geld meeneemt is juist gestegen van 30% naar 32%. Gemiddeld lenen de starters ruim 4 keer hun inkomen, in Q2 2019 is dit verder gestegen naar bijna 4,2 keer het inkomen (Q2 2018: 4,07). HDN ziet dat de groep starters die een woning koopt in Flevoland groeit (+24%). Waarschijnlijk heeft dit te maken met de betaalbaarheid van de woning.

Fors meer groene hypotheken

HDN ziet dat duurzaamheid binnen de hypotheekmarkt aan belang wint en signaleert een forse toename van het aandeel energiebesparende maatregelen. Eén op de twintig hypotheekaanvragen betreft energiebesparende maatregelen. In Q2 2018 lag dat percentage bijna 40% lager: van 4% in Q2 2018 naar 5,1% in Q2 2019.

Energiezuinige woning

De gemiddelde woningwaarde van een energiezuinige woning (A en hoger) bedraagt 420.000 euro. Dat is 24.000 euro meer dan in Q2 2018 en ruim 15.000 euro meer dan de gemiddelde woningwaarde stijging. Het aantal hypotheekaanvragen voor woningen met Nul-op-de-meter en Energie Neutraal is met 200% gestegen in vergelijking met Q2 2018, van 744 in Q2 2018 naar 1.154 aanvragen in Q2 2019. De gemiddelde prijs van een woning met Nul-op-de-meter en Energie Neutraal bedraagt bijna 482.000 euro. Dat was in Q2 2018 455.000 euro.

Bekijk het interactieve kwartaaloverzicht van HDN.

Bron: HDN