aardgas

Twee jaar experimenteren met het aardgasvrij maken van bestaande woningen heeft nog maar weinig concreet resultaat opgeleverd. Dat schrijft de Volkskrant. In vier van de eerste 27 proefwijken en -dorpen zijn nu nog maar 206 woningen van het gas afgesloten.

Uiterlijk in 2027 moeten 50.000 bestaande woningen in Nederland van het gas af zijn. Daarvoor is een bedrag van 435 miljoen euro subsidie beschikbaar. In 2018 zijn via het Programma Aardgasvrije Wijken in 27 wijken en dorpen proefprojecten gestart om bestaande woningen gasloos te maken. Het gaat onder meer om wijken in Rotterdam en Hengelo (Ov.) en vier dorpen in Groningen.

Dat gasvrij maken van woningen verloopt moeizaam, concludeert De Volkskrant. Het dagblad inventariseerde onder de proefwijken en -dorpen welke voortgang zij boeken en tegen welke obstakels zij aanlopen. Daaruit blijkt dat sommige gemeenten tot wel twee jaar achterlopen op schema. Alleen al het in kaart brengen van wat technisch haalbaar is en betaalbaar voor de bewoner blijkt veel tijd te kosten.

Vrees voor hoge kosten

Daarnaast zijn bij de projecten allerlei partijen betrokken, wat veel overleg kost. Dit wordt bemoeilijkt door de huidige coronabeperkingen. Bewoners willen bovendien niet altijd zomaar meewerken aan de maatregelen. Voor hen ontbreekt vaak de urgentie om over te stappen op een alternatieve energiebron en ze vrezen voor hoge kosten. En daarom stellen bewoners een beslissing om mee te werken vaak uit, zo zien de gemeenten.

Bij het aardgasvrij maken van woningen is het motto ‘haalbaar en betaalbaar’. Het is de bedoeling dat bewoners niet méér moeten gaan betalen voor hun aardgasvrij gemaakte woning. Maar dat is vooral bij oudere, slecht geïsoleerde huizen lang niet altijd te realiseren, zo ervaren de proeftuinen.

Energiebesparende maatregelen

De overheid stelde voor de 27 proeftuinen een rijksbijdrage van 120 miljoen euro beschikbaar en is van plan het aantal projecten uit te breiden. In 2020 is voor nog eens 19 proefwijken en -dorpen 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, dit jaar volgt een derde groep. Voor die groep geldt dat wordt gekeken naar beter isoleren en andere energiebesparende maatregelen, in plaats van het volledig aardgasvrij maken van de woningen.

Nieuwbouwwoningen aardgasvrij

In 2050 moeten alle woningen in Nederland, dus alle bestaande en nieuwbouwhuizen, van het gas af zijn, zo heeft de overheid bepaald. Nieuwbouwwoningen moeten dus zoveel mogelijk gasvrij worden opgeleverd. Maar dat streven wordt niet altijd gehaald, zo bleek vorig jaar uit cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Gemeenten mogen, ondanks de overheidsrichtlijn om gasloos te bouwen, nog steeds zelf beslissen over de energiebron van nieuwe huizen. Volgens de ACM zijn er 39 gemeenten die de richtlijn aan de kant hebben geschoven. Dat doen zij veelal vanwege te hoge kosten of omdat mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen ontbreken.