personeel

De bouw van woningen krimpt dit jaar met 3%. Dat schrijft ABN Amro in de Sectorprognose Bouw. De belangrijkste oorzaak is de stikstofcrisis. Voor volgend jaar voorziet de bank weer een sterke groei van 5% in de woningbouw.

ABN Amro leest de krimp van de bouwproductie af aan het dalende aantal nieuwe vergunningen dat is verleend. Tussen medio 2018 en eind 2019 is dat aantal afgenomen. In 2019 zijn 58.000 vergunningen afgegeven, wat volgens de bank een historisch laag aantal is. Sinds 1926 komen er jaarlijks gemiddeld 100.000 nieuwe woningen bij.

In 2020 kwam wel weer een stijgende lijn in het aantal verleende vergunningen. Maar door de lange looptijd van bouwprojecten is die stijging dit jaar nog niet terug te zien in de bouwproductie. In 2020 kromp de bouwproductie licht, en in zijn geheel (inclusief utiliteitsbouw en wegen) komt de daling voor dit jaar op 3,5% uit.

Stikstofproblematiek

De belangrijkste oorzaak van de krimp in bouwactiviteiten is de stikstofproblematiek, zegt ABN Amro. Als gevolg van de opgelegde beperkingen zijn veel minder vergunningen afgegeven dan er gezien de woningnood bij moeten komen. Dit heeft een grote impact op nieuwe woningbouwprojecten. De coronacrisis heeft juist minder vat op bouwprojecten dan verwacht, schrijft ABN Amro. Bouwprojecten konden in het afgelopen jaar ondanks de coronamaatregelen gewoon doorgaan.

Herstel

ABN Amro verwacht voor volgend jaar een herstel van de bouwproductie. De woningbouw zal in 2020 weer groeien met 5%. Dat komt omdat de overheid de grootste hobbels voor de woningbouw rond de stikstofproblematiek heeft weggenomen door onder andere de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen. De vraag naar woningen blijft daarnaast hoog. Bouw- en woningorganisaties dringen in een Actieagenda Wonen aan op de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen in de komende 10 jaar.

Lagere bouwkosten

Al met al zal de bouwproductie in de komende tijd op een lager tempo doorgaan dan in de afgelopen jaren. Voor bouwbedrijven hoeft dat niet per se negatief te zijn, meent ABN Amro. Omdat er in de afgelopen jaren volop is gebouwd, moesten bouwondernemers veel extern personeel inhuren en was er een grote vraag naar materialen waardoor de prijzen stegen. Daardoor kwamen de marges onder druk te staan. Bij een lager bouwtempo zijn de kosten voor bouwers ook lager waardoor de marges verbeteren, zo verwacht de bank.