Modulair bouwen is volgens ABN Amro een logische oplossing om het woningtekort terug te dringen. Als de groei van modulaire bouw nu wordt ingezet, kan dit tot 2030 ruim 146.000 extra woningen opleveren. Met als gevolg dat het woningtekort kan krimpen tot 60.000 in plaats van de nu verwachte 206.000 woningen.

Bovendien blijkt dat de productiviteit in de bouw met 40% kan stijgen als 50% van de woningbouw in 2030 een modulaire aanpak heeft. Het woningtekort, het tekort aan personeel en de achterblijvende productiviteitsgroei maken volgens ABN Amro een radicale oplossing noodzakelijk.

Bouw minder productief

Sinds de opleving van de bouwsector in 2014 laat de productiviteit volgens ABN Amro wel een sterke stijging zien door een toename van het aantal bouwprojecten. De arbeidsproductiviteit in de bouw is vergeleken met andere sectoren echter nog erg laag en de bank verwacht dat deze niet verder zal stijgen. In het tweede kwartaal van 2019 werd in Nederland gemiddeld per gewerkt uur €51 aan waarde toegevoegd. In de bouw is dit slechts €42 per gewerkt uur. De belangrijkste oorzaak is dat in de bouw nog weinig geautomatiseerd is.

Door de lage productiviteit in de bouw en het hoge personeelstekort is het aantal nieuwbouwwoningen in de afgelopen vier jaar op ruim 58.000 per jaar blijven steken. Door de stikstof- en pfas-crises wordt verwacht dat dit aantal eerder al afnemen dan toenemen.

Werk ligt minder stil

Bij modulair bouwen zijn de handelingen gestandaardiseerd en kunnen deze steeds worden herhaald. Bovendien kan 80 procent van de arbeid worden verplaatst van de bouwplaats naar de fabriekshal, waar vervolgens de productiviteit kan worden verdubbeld. Zo is het werk in een hal niet gevoelig voor weersomstandigheden, kunnen leveringen beter worden gepland en ligt werk minder vaak stil. Om in kaart te brengen hoeveel woningen met modulaire bouw kunnen worden gebouwd, heeft ABN AMRO gekeken naar het gemiddelde aantal woningen dat tussen 2015 en 2018 is gebouwd: 58.200 woningen. Wanneer een aandeel van 50 procent modulaire bouw zou worden gerealiseerd, dan stijgt het aantal nieuwe woningen naar 81.500 woningen per jaar.

Modulair bouwen draagt bij aan circulair bouwen en lagere stikstofuitstoot

“De bouw kan sterk profiteren van een hogere productiviteit door modulair bouwen te ontwikkelen”, zegt Madeline Buijs, Sectoreconoom Bouw van ABN AMRO. “Modulair bouwen maakt het bovendien mogelijk om aan de woningbouwdoelen te voldoen, doordat structureel meer woningen kunnen worden opgeleverd. Ook biedt het veel kansen voor circulair en duurzaam bouwen, omdat modules opnieuw kunnen worden ingezet in een ander gebouw als ze niet meer nodig zijn.”

“Tegelijkertijd zorgt modulaire bouw óók voor een veel lagere stikstofuitstoot, doordat minder op de bouwplaats wordt vervaardigd en minder transportbewegingen nodig zijn”, aldus Buijs. “De overstap naar modulaire bouw vergt een flinke financiële investering en zal ingrijpende cultuur- en organisatorische veranderingen met zich mee brengen. Het zal sterke besluiten vergen om de overstap te kunnen maken.”

Bron: ABN Amro