De groei van de bouwsector zwakt in 2020 en 2021 sterk af als gevolg van de stikstof- en PFAS-crises. Dat schrijft ABN Amro in de Sectorprognoses 2020-2021. Voor 2020 wordt een krimp van 2 procent verwacht en voor 2021 een stabilisatie. 

Aandacht voor onderhoud en verduurzaming

Zowel de woning- en utiliteitsbouw als de grond-, wegen- en waterbouw (gww) worden hard geraakt door het uitblijven van een definitieve oplossing voor in het bijzonder de stikstofcrises. De gevolgen van de PFAS-maatregelen zijn nog onduidelijk, waardoor de effecten moeilijk in te schatten zijn.

Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen en gebouwen krimpt sinds het einde van de zomer sterk. De nieuwbouw zal daardoor in de loop van 2020 en in 2021 sterk terugvallen. De aandacht kan dan wel meer op het onderhoud van gebouwen komen te liggen, omdat hiervoor niet altijd een vergunning is vereist. Gezien de grote noodzaak tot verduurzaming van veel gebouwen, heeft deze verschuiving in ieder geval dan toch een gunstig bijeffect, aldus sectoreconomen van de bank.

Prijsopdrijvend effect

De stikstofcrisis kan ook een prijsopdrijvend effect hebben, want hierdoor worden de komende jaren minder nieuwe woningen en andere gebouwen opgeleverd. Bij druk op het aanbod kan de waarde van bestaand vastgoed verder toenemen. Dit prijsopdrijvende effect voorspelde de bank al eerder.

Voor projectontwikkelaars is de stikstofproblematiek zeer ongunstig, want hun projecten kunnen niet doorgaan, of mogelijk alleen met grote vertraging. Dit zorgt voor extra kosten. Ook nemen de kosten van projectontwikkelaars toe door de steeds strengere duurzaamheidseisen die in de toekomst alleen maar strenger worden. Vorige maand berekende het RIVM dat de aangekondigde maatregelen tegen stikstofuitstoot niet genoeg zijn om in de Randstad voldoende woningen te bouwen.

‘Knop moet om bij overheid, bedrijven en burgers’

Om onzekerheid in de toekomst te voorkomen, is het zowel bij de overheid, het bedrijfsleven als de consument noodzakelijk om eerder in te grijpen, vooral met het oog op de klimaatdoelstellingen. “Het moment waarop moet worden ingegrepen, is alleen lastig in te schatten”, zegt Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO. “Kern van de klimaatverandering is dat de pijn pas wordt gevoeld als het al te laat is. Dat vraagt om een vooruitziende blik. Wie eerder begint, kan innovatief zijn en waar nodig werken aan een mentaliteitsverandering ten gunste van het klimaat. De overheid kan met bijvoorbeeld subsidies, wetgeving of door zelf duurzaam in te kopen een helpende hand bieden. Hiermee worden ondernemers geprikkeld om duurzaam te ondernemen.”

Bron: ABN Amro