ABN Amro prijsstijging

Economen van ABN Amro verwachten voor 2022 een stijging van de huizenprijzen met 12,5%. Vorig jaar was die prijsstijging 15%.

Dat schrijft ABN Amro in de nieuwste Woningmarktmonitor. Eerder ging ABN Amro nog uit van een prijsstijging van 10% voor 2022. Hoewel aan de hypotheekrentedaling een eind is gekomen door de gestegen inflatie, verwacht ABN Amro dat deze per saldo laag blijft. Dit is voor ABN AMRO reden om haar woningmarktramingen bij te stellen.

In 2023 zullen de huizenprijzen naar verwachting 5% toenemen. De prijsstijging zwakt af, omdat het opdrijvende effect van de lage rente meer en meer in de huizenprijzen verwerkt wordt. Het aantal transacties zal daarentegen – door het beperkte woningaanbod – het komende jaar verder afnemen. Na een daling van 5% in 2021 volgt in 2022 een verdere daling van 10 %. Zodra de prijsstijging voldoende afzwakt, verwacht ABN AMRO dat er geleidelijk meer woningen in aanbod komen en het aantal transacties vanaf 2023 weer toeneemt.

Bewerking ABN Amro

Analyse regeerakkoord

ABN Amro gaat in de Woningmarktmonitor ook in op de woonplannen in het nieuwe regeerakkoord. “Het kabinet erkent dat klimaatverandering gevolgen heeft voor de woningbouw, maar verbindt daar geen conclusies aan. Wel gooit het kabinet het stuur op de huurmarkt om. Rutte IV is vriendelijk voor woningcorporaties, maar keert particuliere beleggers de rug toe, een radicale breuk met Rutte II dat net andersom besloot”, stelt de bank in het rapport.

Bewerking ABN Amro

Ondanks de aangekondigde maatregelen in het coalitieakkoord, is er volgens ABN AMRO nog veel onduidelijk. “Hoewel het bemoedigend is dat het aantal ‘harde’ bouwplannen bij gemeenten en provincies stijgt, is het – onder meer door capaciteitsproblemen in de bouw – hoogst onzeker of de bouwambitie van het nieuwe kabinet te realiseren is. Zij neemt haar taak serieus door de aanstelling van een minister van Wonen. Het blijft echter onduidelijk hoe een minister het verschil kan maken, aangezien er geen geld voor extra mankracht is gereserveerd en niet is uitgewerkt welke aanvullende bevoegdheden de minister krijgt”, zegt Philip Bokeloh, econoom Woningmarkt van ABN AMRO.

“Opvallend is ook dat het kabinet afziet van een wijziging van het belastingstelsel voor woningbezitters. De fiscale behandeling van de eigen woning blijft – op het afschaffen van de jubelton na – dus ongemoeid. Verdergaande maatregelen, zoals een versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek, zouden een rem kunnen zetten op de forse prijsstijging van woningen in Nederland”, aldus Bokeloh.

De Woningmarktmonitor januari 2022 is te downloaden op de website van ABN Amro.