stijging hypotheekrente

De huizenprijzen zullen dit jaar nog met zo’n 6% stijgen, maar voor 2021 wordt een daling verwacht van 2%. Dat staat in de  ABN Amro Woningmarktmonitor van juli 2020.

In de eerste vijf maanden van dit jaar vonden er 89.000 woningtransacties plaats. Dat zijn er 4.500 (5%) meer dan in dezelfde periode vorig jaar. ABN AMRO rekent er op dat de huizenprijzen volgend jaar met 2% dalen en het aantal transacties dit jaar met 5% en in 2021 met 10%.

“Weliswaar is door de overheidsmaatregelen veel financieel leed verzacht, maar het effect van de crisis zal zich nog laten voelen”, zegt senior econoom Philip Bokeloh. “Doordat de lockdown langer duurt dan gedacht, hebben we onze prognose voor de Nederlandse economie naar beneden bijgesteld. Bovendien valt het risico van een tweede golf besmettingen niet uit te sluiten, is de internationale economie nog harder geraakt dan gevreesd en groeit het gevaar dat bedrijven en gezinnen gaan bezuinigen om financiële tegenvallers op te vangen. Dit gaat ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de woningmarkt.”

Lage hypotheekrente

De woningmarkt wordt op dit moment ondersteund door de lage hypotheekrente. De rente is vooral laag gebleven dankzij de interventies van de centrale banken. Zo houden hypotheekverstrekkers toegang tot financiering en kunnen die geld aantrekken om krediet te blijven verlenen. De gemiddelde hypotheekrente op nieuwe contracten van hypotheekleningen met een looptijd van tien jaar of langer is zelfs gedaald. Het is niet gezegd dat de hypotheekrente duurzaam laag blijft, meldt de ABN Amro Woningmarktmonitor. Vooralsnog blijft de lage hypotheekrente echter bijdragen aan de betaalbaarheid van de woningmarkt en het prijsniveau ondersteunen.

Gevolgen verzwakte economie in ABN Amro Woningmarktmonitor

Ondanks de positieve cijfers voor de eerste vijf maanden van 2020 is het volgens ABN Amro onvermijdelijk dat ook de huizenmarkt last gaat ondervinden van de verzwakte economie door de coronacrisis. De bank voorspelt een krimp van de economie in 2020 met meer dan 5% en een werkloosheid die in de loop van 2021 boven de 7% uitkomt.

De bank ziet de eerste signalen voor een kentering op de woningmarkt. Zo is het aantal woningen dat te koop staat gestegen. Door de onzekerheid over de economische ontwikkeling willen doorstromers eerst hun eigen huis verkopen, voordat zij een nieuwe woning kopen. Dit om dubbele woonlasten voor een langere periode te vermijden. De prijsstijging in Amsterdam zat al vóór de lockdown enige tijd onder het nationaal gemiddelde. Bij het herstel van de afgelopen jaren liep de hoofdstad iets voor op de rest van het land. Nu, bij een afzwakking van de markt, is dit volgens de ABN Amro Woningmarktmonitor waarschijnlijk weer zo.

De ondersteunende maatregelen van de overheid hebben de nadelige gevolgen voor huizenbezitters enigszins beperkt. Tot eind mei hebben 19.000 huishoudens een betaalpauze aangevraagd op hypotheekleningen bij hun verstrekker. In vergelijking met andere landen is dit aantal bescheiden. De inkomensondersteunende maatregelen van de overheid hebben dus geholpen om de eerste klap op te vangen.

Korte opleving starters op de woningmarkt

Tussen maart en mei van dit jaar was er een stijging van het aantal koopstarters. De afgelopen jaren bleef dit aantal koopstarters min of meer gelijk, terwijl het totaal aantal woningaankopen sterk toenam. Zodoende daalde het aandeel koopstarters van 50% in 2012 naar 30% eind vorig jaar. Ook in de bij jongeren populaire steden stond het aandeel koopstarters onder druk. Kopers moeten bij woningaanschaf meer eigen geld inbrengen en moeten daarom te sparen voordat zij een woning kopen. ABN Amro houdt er rekening mee dat de stijging van de aankopen door koopstarters tijdelijk is.

Nieuwbouw nog altijd in trek

Net als bij bestaande woningen is ook bij nieuwbouwwoningen het aantal transacties op peil gebleven. Volgens de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) zijn er in de eerste vijf maanden van het jaar iets meer nieuwe woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2019. Wij gaan ervan uit dat de prijzen van nieuwe woningen nog altijd harder stijgen dan die van bestaande woningen.

De volledige ABN Amro Woningmarktmonitor juli 2020 is te downloaden van hun website.