Vastgoed Actueel huurconflict

32,9 procent van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Achterstallig onderhoud van de woning staat op de eerste plek als oorzaak van conflicten. Dit blijkt uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.), waarbij 1.003 Nederlanders werden ondervraagd.

32,9 procent van de Nederlanders met een huurwoning heeft wel eens een conflict gehad met de huisbaas. Achterstallig onderhoud van de woning staat op de eerste plek als oorzaak van conflicten. Dit blijkt uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.), waarbij 1.003 Nederlanders werden ondervraagd.

Achterstallig onderhoud is de meest voorkomende oorzaak voor een conflict. In 38 procent van de conflictsituaties is achterstallig onderhoud hoofdreden van het geschil. Ook huurverhoging (22 procent) en onaangekondigde betreding van de woning (15 procent) zorgen vaak voor een geschil tussen huurder en verhuurder. Andere aanleidingen die voorkomen hebben te maken met opzegtermijnen, naverrekeningen, woongenot en in rekening gebrachte kosten voor verbouwingen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Onaangekondigde betreding van de woning gebeurt opvallend vaker bij vrouwen dan bij mannen. Mannen geven in 5 procent van de conflictsituaties aan dat het conflict is ontstaan doordat de verhuurder onaangekondigd binnenkwam. Onder vrouwen is dit percentage ruim 10 procent.

Ook zijn er andere verschillen als het gaat om conflictsituaties. Zo hebben mannen, ten opzichte van vrouwen, vaker te maken met een conflict rondom de borg (17,6% tegenover 9,4%). Vrouwen hebben, ten opzichte van mannen, juist vaker een conflict over achterstallig onderhoud  (41,2% tegenover 33,8%). Over het algemeen hebben echter ongeveer evenveel mannen (33 procent) als vrouwen (31 procent) last van conflicten met de huisbaas.

Juridische hulp

Soms kan een conflict zo hoog oplopen dat het beter is om een beroep te doen op een externe partij. Bij een conflict met de huisbaas is het mogelijk om juridische hulp in te schakelen. 11,9% van de ondervraagden heeft bij zijn of haar conflict ervoor gekozen om juridisch advies in te winnen. Dit werpt in het merendeel van de gevallen zijn vruchten af. 20,1% geeft aan dat het inwinnen van juridisch advies heeft bijgedragen aan het oplossen van het conflict. 8,2% heeft weliswaar een beroep gedaan op juridische hulp, maar hiermee niets bereikt.

Een groot deel van de Nederlanders kiest ervoor om een conflict op te lossen zonder juridische tussenkomst. 33,3% van de ondervraagden, die geen gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand, geeft echter bij nader inzien aan dit toch graag te hebben gedaan. 26,4% heeft het conflict ook daadwerkelijk zelf opgelost, zonder enige tussenkomst van derde partijen.