NVB Bouw

Bouw in de komende tien jaar een miljoen woningen. Daarvoor pleiten 34 organisaties in de Actieagenda Wonen. De partijen, die actief zijn op het gebied van wonen, bouwen en zorg, hebben het actieplan opgesteld in samenwerking met provincies en gemeenten.

De Actieagenda Wonen is een leidraad waarmee het nieuwe kabinet na de verkiezingen aan de slag kan, aldus de partijen. Het plan houdt in dat er jaarlijks 100.000 huizen bijgebouwd worden. Nu zijn dat er nog 71.000. Het bouwtempo moet dus flink omhoog in de komende jaren.

Niet betaalbaar

De versnelling is nodig omdat er een woningtekort is van ruim 300.000 huizen. Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vorig jaar 3 procent minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. Niet alleen ligt het bouwtempo te laag, ook zijn woningen voor een grote groep niet betaalbaar. Vooral middeninkomens lopen er vaak tegenaan dat ze te veel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huur, maar te weinig voor een koopwoning, zo staat in de Actieagenda. Voor deze groep moeten er volgens het actieplan jaarlijks 35.000 betaalbare koop- en huurwoningen bijkomen.

Lees verder onder de tweet

Woningen in alle segmenten

In het plan komen er voor alle segmenten nieuwe woningen. Een derde moet in het sociale segment komen, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector. Het gaat zowel om koop- als huurwoningen. Voor starters op de woningmarkt moet er een koopstartersregeling komen. Die houdt in dat starters niet alleen voorrang krijgen bij de koop van een nieuwbouwwoning, maar ook korting. Er wordt een methode ontwikkeld die moet voorkomen dat een woning onbetaalbaar wordt voor de volgende koper.

Sneller en goedkoper bouwen

Om aan 100.000 nieuwe woningen per jaar te komen, moet er sneller en goedkoper worden gebouwd. De coalitie pleit daarom voor meer fabrieksmatige woningen. De partijen willen daarbij dat er wordt ingezet op energieneutraal wonen. Zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord moeten nieuwbouwwoningen duurzaam worden gebouwd, zonder aardgasaansluiting.

Minister voor wonen

Voor het nieuwe kabinet is een belangrijke rol weggelegd om deze plannen te realiseren. Dat moet moet met financiële steun, betere investeringsvoorwaarden en nieuwe beleidsmaatregelen voor de woningmarkt komt. Er moet geld komen voor nieuwe infrastructuur bij bouwprojecten, maar ook voor nieuwe bouwlocaties. De partijen willen daarom dat er een minister komt voor wonen, ruimte en leefomgeving.