bouwvrijstelling
De nieuwe stikstofuitspraak gaat tot vertraging of uitstel leiden bij woningbouwprojecten.

Er liggen genoeg woningbouwplannen klaar om de benodigde 900.000 woningen tot en met 2030 in Nederland te kunnen bouwen. Dat blijkt uit de geactualiseerde Woningbouwkaart van najaar 2021.

Onderzoeksbureau ABF Research maakte een inventarisatie van woningbouwplannen zoals die er nu zijn. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het ministerie kwam in het voorjaar van 2021 voor het eerst met een Woningbouwkaart waarop locaties staan waar nieuwbouw kan plaatsvinden.

Meer woningbouwplannen erbij

Er is nu plancapaciteit voor 1.044.518 nieuwe woningen in de periode tot 2030. Het aantal plannen is toegenomen met 83.200 ten opzichte van het afgelopen voorjaar. Met deze informatie is de Woningbouwkaart van afgelopen voorjaar geactualiseerd en te zien in een actuele versie najaar 2021. Uit een vergelijking blijkt dat in alle provincies meer capaciteit is ingetekend.

Het ministerie zet bewust in op meer plancapaciteit, zodat de woningbouw op peil blijft als plannen vertragen of niet doorgaan, meldt het ministerie van BZK. Omdat gemiddeld 30% van de plannen vertraging oploopt of uitvalt, is met de provincies afgesproken 130% plancapaciteit aan te houden. Dit is buiten de krimpgebieden om.

Juridische zekerheid over bouw

De zekerheid waarmee woningen de komende jaren gebouwd kunnen worden, neemt ook toe. Op dit moment heeft 35% van de plannen juridische zekerheid (zogenoemde ‘harde’ plannen). Voor aankomende periode ligt de opgave dan ook vooral bij het vergroten van deze hoeveelheid harde plannen. Vooral in de provincies Utrecht en Zuid-Holland is het van belang dat dit aandeel groeit, omdat daar het tekort aan woningen het grootst is.

Productie blijft op peil

Ondanks de knelpunten rondom Pfas en de coronacrisis blijkt uit de rapportage dat de woningbouwproductie in 2020 op peil is gebleven met 80.000 woningen erbij in 2020. Op basis van de cijfers tot nu toe, wordt hetzelfde resultaat verwacht voor 2021.