foto Pexels

Huiseigenaren gaan in 2021 fors meer betalen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Vooral de gemiddelde stijging van eerstgenoemde belasting met 7,5% ten opzichte van dit jaar is volgens de Vereniging Eigen Huis opvallend. De ozb stijgt gemiddeld met 3,2%.

Uit een representatieve steekproef onder 112 gemeenten constateert VEH dat woningbezitters volgend jaar gemiddeld bijna €820 betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat is 4,1% meer dan dit jaar. Vorig jaar meldde de Vereniging Eigen Huis een stijging van de woonlasten van 4,4% ten opzichte van 2019.

Lees verder onder de Tweet

Ozb tot wel 27% hoger

De stijging van de ozb is het grootst in Bergen op Zoom met 27%. Ook Hellevoetsluis en Middelburg melden stijgingen van meer dan 20%. In negen gemeenten gaat de belasting op het eigen huis met meer dan 10% omhoog. Opmerkelijk genoeg zijn er ook zestien gemeenten die deze belasting volgend jaar verlagen. In Beverwijk is de daling met 5,7% het grootst.

Afvalstoffenheffing flink duurder

Dit jaar betaalt een huishouden gemiddeld 9,6% meer aan afvalstoffenheffing en volgend jaar gaat deze heffing opnieuw met 7,5% omhoog. In 35 van de 112 gemeenten bedraagt de stijging zelfs meer dan 10%. Uitschieters zijn de gemeente Oss met een stijging van ruim 38%, op de voet gevolgd door Urk en Bunschoten met 30% of meer. Opmerkelijk is dat deze heffing in elf gemeenten daalt; het meest in Arnhem (-20%) en Midden-Drenthe (-12,6%).

Storten en verbranden restafval

Belangrijkste oorzaak van de verhogingen is de hogere belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van €13 naar €31 per ton afval. Met de verhoging wil de rijksoverheid de recycling van afval bevorderen. Veel gemeenten berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing.

Hoge zorgkosten, hogere ozb

De onderlinge verschillen in de hoogte van de ozb tussen gemeenten blijven onverminderd groot. Uit het VEH-onderzoek blijkt dat de oplopende tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg de gemeenten sterk parten spelen. Inmiddels hebben ruim 135.000 mensen de petitie ondertekend, waarmee Vereniging Eigen Huis het kabinet oproept om gemeenten voor deze sociale taken beter te compenseren.

Lees verder onder de afbeelding

Deze nieuwe maatregelen nam minister Kajsa Ollongren vrijdag 6 november - Vastgoed Actueel

VEH vestigt de hoop op minister Ollongren om gemeenten extra te compenseren voor sociaal domein 

Stelt Ollongren extra geld beschikbaar?

Eind dit jaar besluit minister Ollongren of er extra geld beschikbaar komt voor het sociaal domein. Hierdoor lijken gemeenten nu nog een slag om de arm te houden bij het vaststellen van de ozb voor volgend jaar. Indien er geen of onvoldoende aanvullend budget beschikbaar komt, verwacht de VEH de jaren daarna alsnog een forse stijging van de ozb in veel gemeenten.

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks twee maal onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Deze bestaan uit de afvalstoffenheffing, ozb en rioolheffing. Uiteraard betalen huurders geen ozb. Begin maart 2021 publiceert de vereniging het overzicht van de woonlasten in alle gemeenten.

De resultaten van de steekproef per gemeente zijn hier te downloaden