nieuwbouwvergunningen
Vanaf december dit jaar worden de bestuurlijke afspraken omgezet in regionale woondeals. - Foto: Canva

Woonminister Hugo de Jonge heeft op provinciaal niveau woningbouwafspraken gemaakt voor de bouw van in totaal ruim 900.000 woningen tot en met 2030. Afgesproken is dat twee op de drie nieuwe huizen in de categorie betaalbaar vallen.

Lees ook in dit artikel:

 • Omgevingswet weer uitgesteld
 • Impuls gemeentes voor bijna 10.000 nieuwe woningen

Alle twaalf provincies hebben met de minister woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. In totaal gaat het om 917.193 woningen. Minister Hugo de Jonge: “Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen. Alle provincies tekenen voor de taak om de komende jaren fors meer van deze betaalbare woningen te bouwen. Provincies en gemeenten gaan de afspraken verder uitwerken in de regionale woondeals. Daarin komen de concrete locaties, doelgroepen, verdeling huur/koop en prijscategorieën.”

“Het geld dat De Jonge beschikbaar stelt klinkt als heel veel, maar is veel te weinig”

Utrechts woongedeputeerde Rob van Muilekom

900.000 woningen, 600.000 in het middensegment

Het aantal van 600.000 nieuw te bouwen betaalbare woningen tot en met 2030 wordt bereikt door de bouw van 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment (40%) en 250.000 sociale huurwoningen. Hiermee dragen de provincies ook bij aan het streven naar een aandeel van 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente.

Bekijk de Kamerbrief over de provinciale woningbouwafspraken 2022-2030


Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Minister De Jonge heeft vrijdag 14 oktober ook besloten om de invoering van de Omgevingswet wederom uit te stellen. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari zou ingaan, maar de minister schuift dat een half jaar op. De wet moet het eenvoudiger maken om een vergunning aan te vragen en te verlenen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning. De invoering is al meerdere keren uitgesteld, vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ICT.


Meeste nieuwbouw in Zuid-Holland

Zuid-Holland is de provincie waar het meeste wordt gebouwd. Eerder deze week nam minister de Jonge het advies van voormalig deltacommissaris Wim Kuijken over om 5.500 woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn te bouwen. Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek het meest realistisch. Minister De Jonge laat het voorkeursscenario verder uitwerken.

Anne Koning, gedeputeerde wonen in Zuid-Holland, zegt tegen Stadszaken dat haar provincie een stuk minder kan bouwen dan beloofd als het Rijk niet met infrageld over de boeg komt. Utrechts woongedeputeerde Rob van Muilekom: “900.000 woningen is heel veel. Het geld dat De Jonge beschikbaar stelt klinkt ook als heel veel, maar is niet meer dan een eerste stap. Het is veel te weinig.”

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Het totaal per provincie tot en met 2030:

 • Drenthe 13.631
 • Flevoland 39.193
 • Friesland 17.500
 • Gelderland 100.000
 • Groningen 28.359
 • Limburg 26.550
 • Noord-Brabant 130.600
 • Noord-Holland 183.600
 • Overijssel 42.300
 • Utrecht 83.500
 • Zeeland 16.500
 • Zuid-Holland 235.460

Regionale woondeals

Vanaf december dit jaar worden de bestuurlijke afspraken omgezet in regionale woondeals. In deze deals wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties in samenwerking met corporaties en marktpartijen ontwikkeld worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke groepen wordt gebouwd. Daarvoor worden eind november besluiten genomen over het toekennen van financiële middelen uit het Mobiliteitsfonds voor de ontsluiting van woningbouwlocaties.

Ook worden dan bestuurlijke afspraken gemaakt over de besteding van middelen voor de ontsluiting van de grootschalige woningbouwgebieden. Begin december volgt het besluit over de toekenning van de vierde tranche van de woningbouwimpuls.

€ 11 miljard beschikbaar

Voor het versnellen van woningbouwprojecten is € 1,5 miljard beschikbaar. Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Daarvoor is € 6 miljard beschikbaar. Ook is er de Woningbouwimpuls (€ 1,25 miljard) om goede projecten vlot te trekken.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Op bnr.nl een interview met Hugo de Jonge en reacties van diverse gedeputeerden

Impuls voor bijna 10.000 nieuwe woningen

Naast de deals met de provincies kunnen opnieuw meerdere gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen gebruikmaken van experimenten onder de Crisis- en herstelwet (Chw). Met de gehonoreerde aanvragen kunnen onder andere bijna 10.000 woningen en ruim 400 flexwoningen worden gerealiseerd. De aan de experimenten toegevoegde gemeenten zijn door minister De Jonge in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees ook: Nieuwbouw staat steeds vaker in de herrie