Vastgoed Actueel Bouwkundig keuren

De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (NKBK) en de Consumentenbond hebben samen Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld voor bouwkundig keurders.

De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (NKBK) en de Consumentenbond hebben samen Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld voor bouwkundig keurders. 

Sinds de oprichting van het label ‘Vakkundig gekeurd’ begin dit jaar wordt de helft van de bouwkundige keuringen door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. NBKB is de uitgever van het keurmerk. De stichting is opgericht in 2018 door VastgoedPRO in samenwerking met een aantal marktpartijen, bouwkundige keuringsbedrijven die meer marktregulering willen.

Duidelijke regels

In de voorwaarden staat in heldere, begrijpelijke taal beschreven wat de regels zijn voor de uitvoering van een bouwkundige keuring en aan welke afspraken zowel de keurder als de consument zich dienen te houden. Zo krijgen consumenten duidelijk inzicht in de voorwaarden waaraan een betrouwbare bouwkundig keuring hoort te voldoen.

Uitganspunt van de Algemene Consumentenvoorwaarden, die vanaf vandaag van toepassing zijn, is dat het keuringsbedrijf al het redelijke moet doen om de huizenkoper een juist beeld te geven van de bouwkundige staat van de woning voordat de aankoop plaatsvindt. Mocht hier toch onduidelijkheid over ontstaan, dan kunnen consument en bouwkundig keurder terugvallen op de Algemene Consumentenvoorwaarden.

Voorwaarden nu vaak te eenzijdig

Bij het uitvoeren van een bouwkundige keuring wordt nu nog te vaak gebruikgemaakt van eenzijdig opgestelde voorwaarden, waardoor bij consumenten misverstanden kunnen ontstaan over de taken van een keurder. In de verhitte woningmarkt lopen huizenkopers bovendien het risico een gejaagde keuze te maken. De bouwkundig keurder geeft inzicht in onderhoudskosten op korte en langere termijn. “De consument is gebaat bij goede voorwaarden waaronder de keuring wordt verricht”, aldus Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Keuring sinds februari vast onderdeel koopcontract

Bouwkundige keuringen zijn sterk in opkomst doordat dit type keuring sinds februari dit jaar een vast onderdeel is van de ontbindende voorwaarden van het branchebreed gebruikte koopcontract voor woningen. Consumenten moeten er wel van op aan kunnen dat de keuring wordt uitgevoerd door een vakman. Vanwege de wildgroei in het aantal bouwkundig keurders was er vanuit de branche al enige tijd vraag naar meer kwaliteitsbewaking en marktregulering. Daarom lanceerde de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK) begin 2018 het Keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’. Landelijk wordt inmiddels meer dan de helft van alle keuringen uitgevoerd door een keuringsbedrijf dat het keurmerk ‘Vakkundig gekeurd’ draagt.

Geschillencommissie

“We hebben ervoor gekozen de voorwaarden ook door de belangrijkste consumentenorganisatie van Nederland, de Consumentenbond, te laten toetsen. Met deze tweezijdige acceptatie weet de consument nu zeker dat de dienstverlening plaatsvindt onder de juiste voorwaarden”, zegt Roland Knoester, algemeen directeur van beroepsvereniging Vastgoedpro, de initiatiefnemer van Stichting NKBK. Wanneer er toch een conflict ontstaat, kunnen consument en keurder bovendien een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie die binnenkort officieel geïnstalleerd wordt.

Bron: Vakkundig gekeurd