Nieuwe middeldure huurwoningen moeten middenhuur blijven

Amsterdam gaat jaarlijks minimaal 1.500 middeldure huurwoningen bouwen. De maximale huur van deze woningen wordt voor een periode van 25 jaar sterk beperkt op huurprijzen tussen de €700,- en de €1.000. Alleen huishoudens met een passend inkomen komne in aanmerking. 

Amsterdam gaat jaarlijks minimaal 1.500 middeldure huurwoningen bouwen. De maximale huur van deze woningen wordt voor een periode van 25 jaar sterk beperkt op huurprijzen tussen de €700,- en de €1.000. Alleen huishoudens met een passend inkomen komne in aanmerking. 

Dat meldt Wethouder bouwen en wonen Laurens Ivens op de website van Gemeente Asmterdam: ‘We zien dat de gekte op de markt zorgt voor torenhoge huren, zelfs voor kleine woningen. Met de maatregel zorgen we ervoor dat er extra betaalbare huurwoningen komen voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een woning die op de vrije markt beschikbaar komt.”

Scheefhuurders krijgen voorrang

De komende jaren gaat Amsterdam bij nieuwbouwprojecten extra voorwaarden stellen aan het bouwen van middeldure huurwoningen. Gemeente en ontwikkelaar spreken een maximale huur af voor de periode van 25 jaar. Het gaat om huurprijzen tussen de €700,- en de €1.000,-. Alleen huishoudens met een inkomen tot 1,5 maal modaal komen in aanmerking voor een dergelijke woning. Amsterdammers die nu in een sociale huurwoning wonen maar daar eigenlijk te veel voor verdienen, krijgen voorrang op deze woningen. “Op die manier stimuleren we huurders om te verhuizen zodat hun sociale huurwoning vrijkomt voor mensen met een laag inkomen.”

Prijsopdrijving door krapte en vrijlating huur

Het ontbreken van landelijke wetten en regels zorgt ervoor dat een eigenaar ongelimiteerd hoge huren mag vragen zodra een woning geliberaliseerd is. Door de afgelopen kabinetten zijn veel maatregelen genomen waardoor nu het overgrote gedeelte van de Amsterdamse huurwoningen in de vrije sector kan worden verhuurd. Samen met de grote vraag naar huurwoningen zorgt dat voor een prijsopdrijving van de huren waardoor veel mensen geen betaalbare huurwoning kunnen vinden in Amsterdam. Ivens: “Met deze maatregel gaan we enorm investeren in extra betaalbare huurwoningen. Als de markt uit zichzelf geen fatsoenlijke huren vraagt, dan zorgen wij op deze manier dat ze wel moeten. Na grote investeringen in nieuwe en bestaande sociale huurwoningen gaan we nu ook het segment daar net boven sterker maken. Zo zorgen we dat Amsterdam een stad blijft voor iedereen. Nu en in de verre toekomst.”

Bron: gemeente Amsterdam