grondprijs
Transformatieprojecten waarbij panden worden omgebouwd tot woningen lopen vaak vertraging op of komen niet van de grond. - Foto: Canva

De gemeente Amsterdam gaat beleggers en projectontwikkelaars tijdelijk 10% korting geven op de grondprijs. Op die manier wil het stadsbestuur zorgen dat de bouw van betaalbare woningen sneller en soepeler loopt.

Het gemeentebestuur gaat de korting vanaf 1 februari geven voor woningbouw in transformatieprojecten. Lege bouwgrond is in de hoofdstad nauwelijks nog beschikbaar. Nieuwe woningen in de hoofdstad komen de laatste jaren dan ook voornamelijk uit transformatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om oude bedrijfspanden die worden verbouwd tot woningen.

Vaak lopen deze projecten echter vertraging op of ze gaan helemaal niet door. Om te zorgen dat er sneller en soepeler meer nieuwe betaalbare woningen uit voortkomen, wil de gemeente ontwikkelaars financieel tegemoet komen.

Groene daken en circulaire bouw

De gemeente wil voor de bouw van minimaal vijf woningen in een transformatieproject 10% korting geven op de grondprijs. Marktpartijen die daarnaast bij de bouw letten op duurzame factoren zoals groene daken, circulaire bouw of energieneutrale woningen, krijgen nog eens extra korting. Die kan oplopen tot maximaal 10% van de grondprijs voor de betaalbare woningen. De kortingsregels gelden voor nieuwe afspraken, schrijft de gemeente in een persbericht.

Het besluit is genomen na gesprekken met IVBN en Neprom, die institutionele beleggers en projectontwikkelaars vertegenwoordigen. De gemeente heeft met die partijen twee jaar geleden een overeenkomst getekend, om samen te komen tot meer betaalbare woningbouw. Ook zijn er afspraken gemaakt om knelpunten rond bouwproductie op te lossen en huurprijsstijgingen te beperken.

Behoefte aan middeldure woningen

“Met deze regelingen willen we ervoor zorgen dat, ondanks de enorm hoge bouwkosten en het tekort aan personeel, de hoge bouwcijfers van de afgelopen acht jaar langer worden doorgezet”, zegt de Amsterdamse wethouder Jakob Wedemijer (Bouwen en Wonen). “Met deze tijdelijke financiële regeling stimuleren we de bouw van extra sociale huurwoningen en middeldure huur- en middeldure koopwoningen. Dat zijn woningen waar de Amsterdammers grote behoefte aan hebben.”

Woningnood én leegstand

Hoewel de woningnood in de stad groot is, neemt tegelijkertijd de leegstand in Amsterdam toe, schrijft Het Parool. Er staan maar liefst 4.000 woningen (deels) leeg. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector met huurprijzen vanaf €1.250 per maand. De krant verwijst naar een rapport van bureau Watson+Holmes, dat onderzoek deed naar de leegstand.

Door de pandemie zijn veel expats die deze dure huurwoningen konden betalen, teruggekeerd naar hun thuisland. Daarnaast speelt volgens de onderzoekers een rol dat er (te) veel aanbod is in de vrije sector. Er is sprake van een mismatch, zegt Watson+Holmes, omdat nieuw aanbod in binnenstedelijke gebieden valt bijna altijd in het dure huursegment valt.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in heel Nederland 2,4% van de woningen leegstaat. In Amsterdam is dat nu 6% en in Rotterdam 8,1%.