Vastgoed Actueel haven Amsterdam

Amsterdam krijgt er een nieuw stadsdeel bij, ter grootte van de stad Leiden. De wijk, Haven-Stad genaamd, moet eind 2040 naar schatting 70.000 woningen opleveren en woon- en werkgelegenheid bieden aan meer dan 150.000 mensen. Deze woningen komen in het Westelijk Havengebied binnen de ring, aan de overkant van het IJ in Noord en rond Station Sloterdijk.

Amsterdam krijgt er een nieuw stadsdeel bij, ter grootte van de stad Leiden. De wijk, Haven-Stad genaamd, moet eind 2040 naar schatting 70.000 woningen opleveren en woon- en werkgelegenheid bieden aan meer dan 150.000 mensen. Deze woningen komen in het Westelijk Havengebied binnen de ring, aan de overkant van het IJ in Noord en rond Station Sloterdijk.

“Het wordt niet zo maar een wijk”, vertelt verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg aan AT5. “We bouwen met elkaar een wijk in een industrieel gebied met een rauw randje aan het water. Dat is uniek.”

Woningproductie

Voor de crisis kreeg Nederland er jaarlijks zo’n 75.000 nieuwbouwwoningen bij. In 2014 lag het aantal opgeleverde woningen met 45.170 beduidend lager. En hoewel de bouw sindsdien op volle toeren draait, is het niet genoeg om de tekorten van de laatste jaren aan te vullen. Met Haven-Stad kan het totaal aantal woningen echter oplopen tot bijna de volledige Nederlandse woningproductie van voor de crisis. En gezien de krapte op de Amsterdamse woningmarkt is dit geen overbodige luxe.

Investeringen

Voor het zover is, moet er nog een hoop gebeuren. Zo vergt de ontwikkeling van de woonwijk enorme investeringen in het openbaar vervoer. Een nieuwe metrolijn is hier onderdeel van. Ook moeten talloze bedrijven verhuizen om plaats te maken voor de huizenbouw.

Controversie

Niet iedereen is hier even blij mee. Zo noemt Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW de komst van Haven-Stad in het industriegebied ‘ondenkbaar’. Ook maakt hij zich zorgen om de plannen voor een fiets- en voetgangersbrug die het Java-eiland gaat verbinden met Noord. Beide ontwikkelingen zijn volgens De Boer slecht voor de Amsterdamse haven.

“De lokale en regionale politiek lijkt het bredere belang van de haven voor ons land en voor de EU nog wel eens te vergeten”, meent De Boer. “Je kunt niet zomaar een fietsbrug over het IJ leggen omdat je daar het scheepvaartverkeer mee hindert. Of ondernemers eerst flink laten investeren en daarna onzekerheid creëren door aanpalende woningbouw toe te staan.” De Boer meent dat de haven van grote waarde is voor de Nederlandse economie. “De regio heeft ook ondernemingen en banen nodig voor mensen die in de weer willen in de logistiek, de maakindustrie of de maritieme dienstverlening. Dat zit in de haven en haar toekomststrategie. Zo biedt de haven kansen voor onze toekomstige duurzame energievoorziening. Overheden moeten dit fundament van Nederland dan ook alle steun blijven geven en de haven niet vergeten.”

Bron: Wegwijs, AT5, VNO-NCW.