Vastgoed Actueel bedrijventerreinen

Gemeenten moeten terughoudend zijn met woningbouw op bedrijventerreinen, tenzij dit vergezeld gaat van extra maatregelen om het hitte-eilandeffect te dempen. Dat stellen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en ingenieursbureau BOOT.

Gemeenten moeten terughoudend zijn met woningbouw op bedrijventerreinen, tenzij dit vergezeld gaat van extra maatregelen om het hitte-eilandeffect te dempen. Dat stellen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en ingenieursbureau BOOT.

Op bedrijventerreinen steeg de oppervlaktetemperatuur in de laatste week van juli plaatselijk tot 56 graden. ’s Nachts koelt het er amper af doordat geen verdamping plaatsvindt door het ontbreken van groen.

Nationale Hittestress Kaart

Senior adviseur Bertrick van den Dikkenberg ontwikkelde samen met collega’s de Nationale Hittestress Kaart (NHK). Bedrijventerreinen tekenen zich op deze kaart scherp af door een donkerrood aura, wat wijst op plaatselijk zeer hoge temperaturen. Stedelijke woonwijken slaan aanzienlijk minder rood uit, het buitengebied is relatief koel. Ofschoon het om oppervlaktetemperaturen gaat, komen deze qua hitte-eilandeffect goed overeen met de locaties waar hoge luchttemperaturen worden gemeten, stelt Van den Dikkenberg, maar hij benadrukt dat de modellen nog niet sluitend zijn en hij daarom een voorbehoud moet maken. De kaart geeft volgens Van den Dikkenberg in elk geval een betrouwbaar beeld van de grote verschillen die optreden in het land.

Tradeport West het heetst

Bedrijventerrein Tradeport West in Venlo spant de kroon met een gemeten oppervlaktemperatuur van 55.7 graden, op de voet gevolgd door bedrijventerrein Hoge Weide in Geldermalsen en Westhaven in Amsterdam. Lector Water in en om de stad Jeroen Kluck van de Hogeschool van Amsterdam benadrukt net als Van den Dikkenberg dat de kaart van BOOT oppervlaktetemperaturen laat zien op basis van satellietdata en niet van luchttemperaturen of gevoelstemperaturen. “Het is logisch dat bedrijventerreinen – met veel zwarte daken – daar heet uit komen.”

Wonen op bedrijventerreinen

Doel van de exercitie van BOOT is de hotspots op te sporen en hitte te bestrijden. En de kaarten laten volgens Van den Dikkenberg zien dat het toevoegen van wonen op bedrijventerreinen niet kan zonder maatregelen te nemen om hittestress tegen te gaan. Jeroen Kluck is het daarmee eens. “Wonen op bedrijventerreinen vereist aanleg van groen voor het creëren van aangename schaduwplekken voor overdag en verdamping ten behoeve van afkoeling ’s nachts. Volgens mij essentieel in deze tijd waarin we inbreiden en meer woningen bouwen. Dat mag wat kosten. Gezien de huizenprijzen, die eerder door schaarste gedreven zijn dan door aanlegkosten, moet er ruimte zijn voor meer ruimtelijke kwaliteit en groene gevels en daken.”

Bron: Stadzaken.nl