bestaande steden
Beeld: KAW

In de bestaande steden is de komende tien jaar ruimte voor 200.000 woningen extra. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van architecten- en onderzoeksbureau KAW.

Vorig jaar publiceerde KAW het onderzoeksrapport ‘Ruimte Zat in de Stad’. Toen was de conclusie dat er ruimte is voor 600.000 tot 800.000 woningen in bestaande steden. Nu blijkt uit vervolgonderzoek dat er nog eens plaats is voor 200.000 woningen extra in de komende tien jaar.

Het architecten- en onderzoeksbureau met vestigingen in Rotterdam, Eindhoven en Groningen keek daarbij naar verouderde, vaak uitgestrekte winkelcentra met veel parkeerplekken, de transformatie van naoorlogse zorglocaties en binnenstedelijke tankstations, waarvan er veel zullen verdwijnen, onder andere door de veranderde milieuwetgeving.

Winkelcentra, betere voorzieningen

Wijkwinkelcentra beslaan vaak grote, uitgestrekte oppervlakten met eenlaagse, monofunctionele bebouwing en veel parkeerruimte op centrale plekken in de wijk. De toevoeging van woningen op deze plekken verbetert volgens KAW zowel de levendigheid als ook het gevoel van veiligheid in de wijk.

Daarnaast zorgen extra bewoners op termijn voor meer voorzieningen, die ook al jaren onder druk staan of verdwijnen in de naoorlogse stadswijken. Denk aan scholen die de laatste jaren worden samengevoegd, bibliotheken die sluiten en openbaar vervoer lijnen die dreigen te verdwijnen vanwege verminderd gebruik.

KAW onderzocht de geschiktste wijkwinkelcentra in naoorlogse buurten. De conclusie: de transformatie van winkelcentra biedt ruimte voor in totaal 86.000 nieuwe woningen en daarnaast voor meer, betere en passendere voorzieningen.

Lees verder onder de afbeelding

Beeld: KAW

Veranderende mobiliteit

Ook het autogebruik verandert. Enerzijds is de auto voor steeds minder mensen betaalbaar. Anderzijds wijzigt het mobiliteitsbeleid om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Vanaf 2030 mogen er geen auto’s met verbrandingsmotor meer worden verkocht. Twintig jaar later mogen ze zelfs niet meer de weg op. Dat betekent volgens KAW dat de tankstations verdwijnen en er laadpalen- en stations voor in de plaats komen. Ook de hindercirkels – de veiligheidszones rondom benzinepompen in verband met gevaarlijke stoffen – komen dan vrij. Uiteindelijk kan dit resulteren in 88.000 nieuwe woningen.

Lees ook: Laadpaal aanvragen makkelijker voor VVE’s

Anders oud worden

Verzorgingstehuizen uit de naoorlogse periode zijn aan grote veranderingen onderhevig. Wetgeving wijzigt, evenals de woonwens van mensen op leeftijd. De transformatie van bestaande zorglocaties biedt ruimte voor meer geschikte woonruimte voor zorgbehoevende ouderen, maar ook voor 26.000 extra woningen.

Stadsuitbreiding nu al geïntegreerd in lokaal beleid

Volgens KAW’s vervolgonderzoek is er alleen op deze drie terreinen al ruimte voor net zoveel wooncapaciteit als wanneer twee nieuwe steden ter grootte van Almere zouden worden gebouwd. Met het verschil dat de realisatie van Almere 44 jaar tijd kostte, en deze transformatieopgaven binnen bestaande wijken binnen tien jaar gerealiseerd kan worden.

Meer voordelen

Integrale stadsinbreidingsplannen bieden volgens KAW meer voordelen en kansen, zoals de creatie van duurzame wijken met meer betaalbare woningen; vraag en aanbod die in balans komen en de doorstroming stimuleren met aanbod voor ouderen in de buurt.