Vastgoed Actueel Hypotheekbarometer

Op 1 oktober hadden bijna 70.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR.

Op 1 oktober hadden bijna 70.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR.

Meer dan 10.000 consumenten losten deze periode hun betalingsachterstand af. Opvallend is dat het aantal achterstanden minder hard daalt dan voorheen.

Schuldtermijn neemt af

Huiseigenaren zijn sneller in staat om hun opgelopen betalingsachterstand weer af te lossen. Van de mensen met een betalingsachterstand lost de helft van de huiseigenaren zijn achterstand binnen een jaar weer af. Een half jaar geleden was dit nog 40%. Meer dan een derde (34%) van de consumenten heeft hiervoor een tot twee jaar nodig, ten opzichte van een kwart (26%) een half jaar geleden. 

Aantal ouderen met betalingsachterstand neemt toe

Het grootste aantal (64%) van de betalingsachterstanden op hypotheken is te vinden bij consumenten van 41-60 jaar. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: “Binnen deze groep consumenten zien we wel verschillen. Bij consumenten tot 50 jaar blijven de betalingsachterstanden dalen, terwijl we zien dat de achterstanden bij huiseigenaren van 51 tot 70 jaar de afgelopen jaren redelijk stabiel zijn.”

Van den Bosch vervolgt: “De achterstanden bij huiseigenaren van 70 jaar en ouder blijven echter stijgen. De pensioenproblematiek zou een verklaring kunnen zijn voor deze toenemende achterstanden. Het is belangrijk dat we als samenleving oog hebben voor het financieel welzijn van deze groeiende groep mensen.”

Tekst gaat verder onder de grafiek

‘Banken versoepelen acceptatiecriteria hypotheken’

Vorige week meldde DNB dat 14% van de Nederlandse banken in het derde kwartaal van dit jaar een stijging waarnam in de vraag naar woninghypotheken. Deze stijging is echter fors lager dan de vraagtoename van de afgelopen periodes, want tussen het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van 2019 schommelde het aandeel van banken dat een toename in de hypotheekvraag rapporteerde rond 50 procent. Daarnaast hebben banken de afgelopen drie maanden de door hen gehanteerde interne richtlijnen voor de toekenning van kredieten voor hypotheken, verder versoepeld.

30% van de banken geeft een versoepeling in acceptatiecriteria voor woninghypotheken aan in het derde kwartaal van 2019. Ook voor het vierde kwartaal voorziet 30% van de banken een verdere versoepeling van de criteria voor hypothecaire leningen. Deze mate van versoepeling is in lijn met de gerapporteerde ontwikkeling van acceptatiecriteria in de afgelopen twee jaar

Bank Lending Survey

De krapte op de Nederlandse woningmarkt en de toenemende concurrentie van niet-banken als hypotheekverstrekkers zijn mogelijke verklaringen voor beide ontwikkelingen. Deze uitkomsten blijken uit de recentste driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS) van de toezichthouder, waarin percepties van een aantal van in Nederland gevestigde banken over hun kredietverlening aan huishoudens en bedrijven in het eurogebied worden geïnventariseerd, evenals de acceptatiecriteria die zij daarbij hanteren.

Bron: Stichting BKR, InFinance