Biedlogboek is eerste maatregel voor transparanter verkoopproces

770
biedlogboek

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat makelaars gaan werken met een automatisch biedlogboek. Dit is een van de maatregelen om het koopproces transparanter te maken.

“Kopers en verkopers van een huis moeten de zekerheid hebben dat het biedproces eerlijk en transparant verloopt. Daarom wil ik dat alle makelaars gaan werken met een automatisch gegenereerd biedlogboek. Zo verdwijnt de ruimte om niet integer te handelen en weten kopers en verkopers hoe het bieden verlopen is”, schrijft de demissionair minister.

Meer transparantie

Ollongren riep makelaars dit voorjaar op om het koopproces rondom een huis transparanter en eerlijker te maken. Ollongren constateert dat een branchebrede aanpak tot dusver ontbreekt. Daarom komt ze nu met drie vervolgstappen. De eerste stap is de introductie van het automatische biedlogboek. Ten tweede moeten makelaars aan de slag met een verbeterplan om de regels in het koopproces duidelijker te maken en tot slot moeten er gelijke kansen voor gelijke kopers komen.

Automatisch biedlogboek

In andere landen kan het biedproces al gecontroleerd kan worden. Nederland moet dat voorbeeld volgen. Dit kan door een automatisch gegenereerd biedlogboek in te voeren. Dit geeft kandidaat-kopers en verkopers de mogelijkheid om het biedproces achteraf te controleren en ontneemt makelaars de ruimte om niet-integer te handelen bij de verkoop van een woning.

Brancheorganisatie VBO startte in september een pilot met een biedlogboek, in samenwerking met Eerlijk Bieden. Deze is recent afgerond. Op termijn moeten alle makelaars gaan werken met een digitaal biedlogboek. Het is in eerste instantie aan de branche om hiermee aan de slag te gaan, aldus het ministerie. Gaat dit niet snel genoeg dan komt er een verplichting door middel van wetgeving.

Crowdfunding House.nl

Huizensite House.nl is een crowdfundingcampagne gestart om een platform te bouwen voor een eerlijker woningmarkt. “Als we het benodigde kapitaal bijeen hebben, kunnen we begin volgend jaar de minister op haar wenken bedienen en de woningconsument een transparant (ver)koopproces aanbieden”, schrijft House.nl in een persbericht.

In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over wat precies de regels zijn waar kopers, verkopers en makelaars zich aan moeten houden. Er is nog te veel ruimte voor eigen interpretatie en niet-integer handelen, vindt Ollongren. De demissionair minister heeft de brancheverenigingen daarom opdracht gegeven om te komen met een verbeterplan. Dit moet voor eind 2021 klaar en ondertekend zijn. Periodiek wordt de voortgang beoordeeld.

Gelijke kopers, gelijke kansen

De minister gaat ook verkennen of verplicht kan worden gesteld om bij een bieding op een huis een financieel en bouwkundig voorbehoud op te nemen. Door de grote concurrentie laten woningzoekenden deze voorwaarde steeds vaker vallen. Daarmee nemen kopers grote risico’s op het moment dat de vraag naar een huizen vele malen groter is dan het aanbod. Ook kijkt de minister naar gelijkwaardigheid van platforms waarop nieuwe woningen worden aangeboden en het eerlijk toewijzen van nieuwbouwwoningen.