Van de Nederlandse huizen was 92% begin 2019 aangesloten op aardgas. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2017 en 2019 zijn circa 12.000 woningen van het gas afgehaald. Volgens netbeheerders is in nieuwbouw vorig jaar een grote inhaalslag gemaakt.

Het CBS meldt dat op 1 januari 2019 vrijwel alle huizen waren aangesloten op aardgas (92%). Het grootste deel van de Nederlandse huizen maakte begin 2019 voor verwarming gebruik van centrale verwarming (89,5%). Ook in nieuwbouwwoningen is centrale verwarming op gas in 2019 met bijna 60% de meest voorkomende hoofdverwarmingsinstallatie.

Bestaande woningen aardgasvrij maken

Op 1 januari 2019 was 5,7% van de huizen aardgasvrij. Twee jaar daarvoor was dat nog 5,0%. De provincie Utrecht scoorde het beste in het aardgasvrij maken van bestaande huizen: het lukte om 0,4% van het gas af te halen. Qua gemeenten zijn Loppersum en Purmerend met 4,6 procent de gemeenten waar de meeste bestaande woningen van het gas af zijn gehaald. In Loppersum ervaren de bewoners direct de negatieve gevolgen van de aardgaswinning. In Purmerend ligt al sinds de jaren tachtig een warmtenet.

Artikel gaat verder onder de tweet

Achter bij regeerakkoord

Tussen 2017 en 2019 zijn circa 12.000 woningen van het gas afgehaald, op het totaal van 7 miljoen. Volgens het regeerakkoord hadden dat er jaarlijks 30.000 tot 50.000 moeten zijn. Het aardgasvrij maken van bestaande woningen loopt vaak vertraging op, is de ervaring in proefwijken. Bewoners vrezen namelijk voor hoge kosten en er is overleg nodig tussen veel verschillende partijen.

PBL: Rijk moet zich meer bemoeien met aardgasvrij maken

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat het aardgasvrij maken van wijken makkelijker als het Rijk zich er meer mee zou bemoeien. Dat is de conclusie van het PBL in een rapport over een proef met aardgasvrije wijken.

De praktijk bij aardgasvrij wonen blijkt weerbarstiger dan vooraf gedacht, vooral omdat veel maatwerk nodig is. “Zo lijkt een wijk of buurt vaak een eenheid, maar zijn er grote verschillen tussen woningen”, aldus de PBL-onderzoekers, die werkten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Daarnaast vragen verschillende warmteopties zoals restwarmte, geothermie, elektrisch of waterstof om andere maatregelen achter de voordeur”, concludeert het PBL. Bovendien is het nog niet duidelijk welke daarvan het meest logisch zijn in de toekomst.

Lees verder onder de afbeelding

Tot in 2019 nieuwbouw met aardgas

In nieuwbouw is tussen 2017 en 2018 nog 65% met gas opgeleverd, dat zijn ongeveer 120.000 woningen. Medio 2018 besloot toenmalig VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat er alleen nog aardgasvrije nieuwbouwwoningen bij mochten komen. Dit was niet van toepassing op al afgegeven bouwvergunningen. Zodoende kwamen er tot in 2019 nog veel nieuwbouwwoningen met gasaansluitingen bij.

Inhaalslag aardgasvrije nieuwbouw

In 2020 is echter een flinke inhaalslag gemaakt in nieuwbouw zonder aardgas, zo lieten Stedin, Enexis en Liander, de grootste drie netbeheerders van Nederland, in januari weten. Vorig jaar is 87% van de nieuwbouwwoningen zonder gas opgeleverd. Van alle provincies zijn in Flevoland vorig jaar de meeste nieuwe huizen zonder gas opgeleverd: 92% tegen 71% een jaar eerder. In Friesland steeg het aantal aardgasloze nieuwbouwwoningen van 56% in 2019 naar 84% in 2020. Van de Gelderse nieuwbouw is 83% aardgasvrij opgeleverd in 2020, tegen 61% in het jaar ervoor.