verduurzaming gezondheid

Sinds 1 november betaalt een woningeigenaar een fors hogere boete als zijn woning bij verkoop of oplevering niet beschikt over een geldig energielabel: €­ 435 in plaats van € 170.

Dit staat in de nieuwe beleidsregel die per 1 november van kracht is. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van energielabels. Wanneer een bedrijf de fout ingaat, volgt een boete van € 870 (was € 340).

De ILT legt het boetebedrag vast in een nieuwe beleidsregel die per 1 november 2021 in de Staatscourant staat.

Hogere boete energielabel moet afschrikken

Verkopers moeten op het moment van de verkoop en oplevering een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper. Sinds 1 januari 2021 moet een energieadviseur ter plaatse de woning opnemen om de energieprestatieberekening te maken en het energielabel te registreren.

Het verkrijgen van een vereenvoudigd energielabel kan sinds dit jaar niet meer. Het oude boetebedrag was afgeleid van de kosten voor een vereenvoudigd label. Omdat het nieuwe energielabel duurder is, zijn de boetes naar boven bijgesteld voor voldoende afschrikwekkende werking.

1.090 boetes in 2021

Afgelopen jaar legde de ILT 1.090 boetes op aan personen of bedrijven die een woning zonder energielabel van de hand deden. Dit is voor de ILT te achterhalen. Dat doen zij door de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels van de RVO te vergelijken. De ILT blijft ook komende tijd controleren op de aanwezigheid van energielabels bij de verkoop en oplevering van woningen.

Digitaal afschrift energielabel verplicht bij verhuur

Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een digitaal afschrift van een geldig energielabel beschikbaar te stellen.

Lees ook: Makelaars: Isolatie en zonnepanelen goed voor verkoopprijs