gezinswoningen in het groen

Bouw meer gezinswoningen in het groen, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Er worden vooral appartementen gebouwd, maar een merendeel van de Nederlanders heeft de voorkeur voor een huis met een tuin. Het beleid sluit dus niet meer aan op de vraag.

De doorstroming op de woningmarkt komt door de mismatch minder goed op gang. Dit is zeer nadelig voor starters op de woningmarkt, zegt directeur Taco van Hoek van het EIB.

Woningvraag in 2030

In de vandaag gepubliceerde studie ‘De kwalitatieve woningvraag in 2030’, concludeert het EIB dat de woningbouwplannen voor de periode tot 2030 zwaar voorsorteren op binnenstedelijke locaties en appartementen. Zo is 80% van de geplande locaties binnenstedelijk en bestaat 65% van het geplande aanbod uit appartementen. Trends als migratie en individualisering zorgen volgens het EIB wel voor meer vraag naar appartementen in de steden, maar lang niet in die mate als in de woningbouwplannen is verankerd.

Plannen voor veertien grootstedelijke projecten helpen niet

Recente plannen voor de ontwikkeling van veertien grootstedelijke projecten vergroten bij uitvoering de kwalitatieve disbalans. Breid het planaanbod uit met meer gezinswoningen in het groen rondom de steden, is het advies van het EIB.

Artikel gaat verder onder de tabel

Bron: EIB

Directeur Taco van Hoek van het EIB tegenover De Telegraaf: “De beleidsmakers vinden al een tijd dat binnenstedelijk bouwen de norm moet zijn en dat er zo min mogelijk moet worden gebouwd in het weiland, omdat dit aansluit bij wat huishoudens in de toekomst willen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er veel vraag blijft bestaan naar eengezinswoningen in groene omgevingen.”

Huis met een tuin het meest gewild

Op de vraag of alleenstaanden niet liever in een appartement in de stad zitten, zegt Van Hoek: “Ook binnen deze groep woont 85% met hoger inkomen in een woning met een tuin. De voorkeuren hangen ook af van de gezinssamenstelling. Singles worden paren, die krijgen kinderen waardoor men andere behoeftes krijgt. Als mensen zelf kunnen kiezen, dan prefereren de meeste een huis met een tuin. Dat geldt voor alle groepen, zo blijkt uit de analyse van het gedrag van mensen.”

Volgens de EIB-directeur zijn er straks onvoldoende eengezinswoningen. “Door sterfte en vertrek naar verpleeghuizen komen er wel woningen vrij, maar doorschuivende generaties zorgen ervoor dat de vraag naar gezinswoningen blijft toenemen. Overigens gaat het bij het toevoegen van extra eengezinswoningen in het groen nu ook weer niet om enorme aantallen die nodig zijn.”

Lees ook: EIB: meer huizen opgeleverd in komende jaren

Bouw de juiste huizen op de juiste locaties

Als er jaarlijks 15.000 extra woningen worden gebouwd bovenop wat demografisch nodig is, neemt de woningnood de komende kabinetsperiode al merkbaar af, aldus Van Hoek. “Maar dat moeten wel de juiste huizen op de juiste locaties zijn, anders blijft de spanning bestaan.” Doorstroming is volgens het EIB essentieel voor starters: 90% van de kopers onder hen start in een bestaande woning. “Wij moeten de huishoudens die nu in starterswoningen wonen dus een volgende stap kunnen laten maken. Dat zorgt voor veel extra aanbod voor starters.”