architecture-1857175_960_720

De bouw van nieuwe huurwoningen stagneert, ondanks de vraag die blijft stijgen. Dat constateert ABN AMRO in het sectorrapport ‘Stand van Bouw’.

De bouw van nieuwe huurwoningen stagneert, ondanks de vraag die blijft stijgen. Dat constateert ABN AMRO in het sectorrapport ‘Stand van Bouw’. Het aantal nieuw gebouwde woningen steeg in de eerste vijf maanden van 2019 met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Maar in de nabije toekomst verwacht ABN AMRO dat de bouw van nieuwe woningen zal teruglopen.

Daling aantal nieuwe woningen waarvoor vergunning is afgegeven

Zo daalde het aantal nieuwe woningen waarvoor een vergunning is afgegeven in het eerste kwartaal met 30,5 procent. Deze daling is ook over een langere periode zichtbaar. In het afgelopen jaar nam het aantal afgegeven vergunningen met 9,2 procent af. Vooral commerciële partijen bouwen minder (-14,9 procent ). Dat gaat vooral ten koste van de bouw van nieuwe huurwoningen, maar ook het aantal nieuwe koopwoningen loopt terug. Tegelijkertijd worden meer koopwoningen als huurwoning in gebruik genomen. In vergelijking met andere Europese landen stijgen de huurprijzen, volgens ABN AMRO, nog relatief snel. Wel neemt deze huurstijging af.

Groeivertraging heeft weerslag op bouwsector

De economie groeit in 2019 en 2020 minder hard en dat heeft zijn weerslag op de vastgoedsector. De bouwsector merkt het effect van minder economische groei. “Het vertrouwen in de bouw is nog steeds groter dan in andere sectoren, maar neemt wel af”, vertelt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Het aantal faillissementen is in de eerste vijf maanden van 2019 met 13,4 procent gestegen, maar zit nog steeds ver onder de piek in 2013. Ook de rust op de arbeidsmarkt lijkt terug te keren. Hoewel 26,5 procent van de bouwbedrijven aangeeft het tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ervaren, is dit veel minder dan tegen het einde van 2018 het geval was.”

Het hele rapport ‘Stand van Bouw’ is hier te downloaden.

Bron: ABN Amro