bouwplannen
De Raad van State probeert grote zaken binnen een jaar af te ronden, maar vaak lukt dat niet. - Foto: Canva/89 stocker

Burgers verzetten zich steeds vaker tegen bouwplannen voor onder meer woonwijken, wegen en bedrijfsterreinen. De Raad van State worstelt met de toename van bezwaren, waardoor ook woningbouwprojecten vertraging oplopen.

Het aantal bezwaren dat bij de Raad van State binnenkomt, is in de afgelopen jaren met 75% gestegen. In 2019 kwamen ongeveer 1.400 bezwaren binnen tegen de bouw van onder meer woningen, wegen en windparken. Een jaar later lag dat aantal op 1.800 en vorig jaar steeg het naar 2.300 bezwaren.

Project stilleggen

De stelregel van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, is om grote zaken binnen een jaar af te ronden. Dat lukt steeds minder goed. Het gevolg is dat bouwplannen vertraging oplopen.

Zolang zaken bij de rechter liggen is vaak sprake van een afwachtende houding bij de bouwers, zegt woordvoerder Pieter-Bas Beekman van de Raad van State in De Volkskrant. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld bepalen dat de bouw moet worden gestaakt. Daarnaast is er sowieso onzekerheid over de voortgang van het project waardoor dat vaak stil komt te liggen.

Bezwaren betreffen tal van bouwprojecten: wegen, bedrijfsterreinen, windparken en woningen. Een voorbeeld van een woningbouwzaak die sinds kort bij de Raad van State ligt, is die van de uitbreiding van een woonwijk in Waddinxveen. Daar is al sinds 2013 commotie over het project ‘t Suyt II, waarvoor 160 nieuwe woningen op een schapenweide met groenstrook moeten komen.

Zo’n 80 omwonenden verzetten zich tegen de nieuwbouw. Een participatieproces is volgens de bewoners mislukt. De gemeente ging vervolgens het gebied bouwrijp maken, terwijl daarvoor nog geen vergunning was aangevraagd. De gemeenteraad ging afgelopen december akkoord met de nieuwbouw. De omwonenden dienden bij de gemeente een bezwaarschrift in, maar dat leverde niets op. Met het actiecomité dat ze hebben opgericht, stapten ze in maart naar de Raad van State.

Oorzaken bezwaren

Een mogelijke oorzaak van het toegenomen aantal bezwaren is de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2023 moet ingaan, zegt Beekman. Het koste gemeenten en provincies tijd om nieuwe wetgeving in de vingers te krijgen. Daarom willen ze voor die tijd zoveel mogelijk besluiten nemen op basis van de huidige wetgeving. Het gevolg van een golf aan besluiten is een golf aan bezwaren.

Advocaat Rob Wertheim zegt in Trouw dat meespeelt dat burgers steeds assertiever worden en Nederland voller raakt. “Overal worden loodsen, datacenters, bedrijfsterreinen geplaatst. Mensen zijn het daar vaak niet mee eens, maar de politiek zet het dan toch door. Als de lokale politiek niet wil, dan drukt de provincie of het Rijk het door. Daarmee jaag je je bevolking tegen je in het harnas en kom je snel uit bij de Raad van State.”

Meer argumenten voor bezwaarmaker

Er komen niet alleen meer bezwaren, ze worden ook steeds complexer, geeft Beekman aan. Burgers gebruiken een steeds breder palet aan argumenten, zoals stikstofregels. Daarnaast heeft het Hof van Justitie vorig jaar een uitspraak gedaan waardoor meer mensen makkelijker met milieukwesties naar de Raad van State kunnen stappen. Ze hoeven daarvoor geen direct belanghebbende meer te zijn.

Personeelstekort Raad van State

De Raad van State ziet het aantal bezwaren hierdoor toenemen, terwijl zij ook met een personeelstekort kampt. Er staan enkele tientallen vacatures open waarvoor de raad bezig is personeel te werven.