stikstof Overijssel

De provincie Overijssel stopt met bouwprojecten waarvoor rechten om stikstof uit te stoten zijn gekocht of geruild. Als gevolg daarvan dreigt een streep te worden gezet door tientallen, zo niet honderden bouwprojecten in het hele land.

Overijssel is de eerste provincie die een einde maakt aan het zogeheten ‘extern salderen’ van stikstofuitstoot. Bouwprojecten die juist mogelijk leken, dreigen daardoor niet door te gaan. De kans is groot dat andere provincies zullen volgen, denken experts en milieugroepen.

Extern salderen

Bij ‘extern salderen’, zoals de handel in stikstofrechten in bestuursjargon heet, verkoopt of verhuurt iemand zijn ongebruikte vervuilingsrechten aan iemand die stikstofoxiden wil uitstoten. Deze emissierechten zijn schaars geworden en daarmee geld waard. Door rechten uit te ruilen, wordt sommige vergunningverlening weer mogelijk.

De provincies zien deze handel als een van de ontsnappingsroutes uit de stikstofcrisis. Die verlamt sinds 2019 de vergunningverlening voor de bouw van huizen, bedrijven, stallen en wegen.

Papieren stikstofreductie

Milieugroepen hebben bezwaar tegen deze nieuwe markt. Zij vrezen dat die slechts op papier tot minder stikstofuitstoot leidt.

De Raad van State honoreerde in recente uitspraken de kritiek van milieugroepen. Zo oordeelde het hoogste rechtscollege op 24 november 2021 dat de provincie Noord-Brabant te makkelijk en onvoldoende onderbouwd een vergunning gaf voor verbouwing van de snelweg A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. De provincie dacht de extra stikstofuitstoot hiervan te compenseren door een boerderij in Drunen op te kopen. Ten onrechte, oordeelde de Raad van State.

‘Nadere onderbouwing’ stikstofbeleid Overijssel

Vanwege de uitspraak van de Raad van State heeft het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om een nadere onderbouwing voor extern salderen op te stellen, zodat juridisch houdbare vergunningen kunnen worden verleend.

In Overijssel liggen de meeste beschermde Natura2000-gebieden van Nederland.

Milieufederatie ruikt bloed

De provincie Noord-Brabant meldt ondanks de Overijsselse beleidswijziging en de afwijzingen door de Raad van State ‘binnen de huidige wettelijke mogelijkheden’ door te kunnen gaan met extern salderen. De Brabantse Milieufederatie ruikt bloed en stapt naar de Raad van State tegen de stikstofhandel die de komst van het Tilburgse bedrijfsterrein Wijkevoort mogelijk moet maken.

Vorig jaar verwachtte ABN Amro al dat er minder woningbouw mogelijk zou zijn door de stikstofkwestie.