Branche opent Klachtenloket Vastgoedprofessionals
Instellen van het klachtenloket is een van de afspraken uit het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. Foto: Mohamed Hassan, Pixabay

NVM, VBO en Vastgoedpro hebben het Klachtenloket Vastgoedprofessionals geopend. Consumenten kunnen hier een klacht indienen over alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen.

Het instellen van het klachtenloket is een van de afspraken die is gemaakt in het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. Dit plan, in februari ondertekend door minister De Jonge voor Volkshuisvesting en de woningmarktpartijen, moet de regels bij het kopen van een huis voor makelaars, verkopers en kopers verduidelijken en informatie voor kopers en verkopers inzichtelijker maken.

Afspraken

In het convenant zijn o.a. afspraken vastgelegd over informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, tuchtrecht, vrijheid in verkoopmethodes en het genoemde meldpunt voor consumenten. Het biedlogboek is in juli j.l. ingevoerd; het ministerie van Binnenlandse Zaken zet erop in om dit per wet te verplichten. Ook hebben de drie brancheorganisaties hun gedragscodes uitgebreid. Daarnaast kondigden zij aan om met een onafhankelijk, gezamenlijk tuchtrecht te komen.

Met de ingebruikname van het klachtenloket sluit het meldpunt voor klachten van de Vereniging Eigen Huis, dat heeft gefungeerd vanaf eind maart dit jaar.

Voorwaarden

Het Klachtenloket is ondergebracht bij een onafhankelijke partij, De Geschillencommissie. Bij deze Haagse organisatie zijn tientallen geschillencommissies en klachtenloketten voor diverse branches ondergebracht.

Consumenten die een klacht willen indienen bij het meldpunt, moeten eerst geprobeerd hebben er onderling met de vastgoedprofessional (makelaar, taxateur of bouwkundige) uit te komen. Bovendien moet de professional aangesloten zijn bij een van de drie brancheorganisaties NVM, VBO, VastgoedPro of bij het keurmerk Vakkundig Gekeurd.

Het klachtenloket biedt gratis informatie, advies en/of bemiddeling om tot een oplossing te komen. Het loket kan echter geen bindende uitspraken doen. Wanneer de klager na afloop nog altijd niet tevreden is, laat het loket weten welke vervolgmogelijkheden er zijn.

Behalve bij de rechtbank kan de consument dan terecht bij de Klachtencommissie Makelaardij, de Klachtencommissie Makelaardij Zakelijk en de Tuchtcommissie Vastgoedpro en Keurmerk Vakkundig gekeurd. Deze commissies zijn eveneens ondergebracht bij De Geschillencommissie. Bedoeling is dat het voorgenomen tuchtrecht voor vastgoedprofessionals hier per 1 januari 2023 ook ondergebracht gaat worden.