verduurzaming gezondheid

Er moet nog veel werk worden verzet om de doelstellingen voor de vergroening van de woningmarkt te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa.

Het huidige verduurzamingstempo ligt te laag en een groot gedeelte van de woningen heeft nog geen definitief energielabel. Als we het tempo van de afgelopen vijf jaar aanhouden, heeft de gemiddelde koopwoning pas in 2055 energielabel A, concludeert Calcasa.

Vier op de tien huizen missen definitief energielabel

Doordat een energielabel alleen verplicht is bij een transactie, is lang nog niet ieder huis voorzien van een definitief label. Van de totale woningvoorraad van 7,7 miljoen woningen in Nederland hebben 4,6 miljoen woningen op dit moment een definitief energielabel. Dat komt neer op ongeveer 60%, dus voor 4 op de 10 huizen is het definitieve energielabel nog niet bekend. Het aantal woningen met een definitief energielabel is wel sterk aan het toenemen. Op dit moment heeft ongeveer 91% van de woningen bij een transactie een definitief energielabel.

Vergroening woningmarkt

Kijkend naar de 4,6 miljoen woningen met een energielabel is een duidelijke vergroening van de woningmarkt waarneembaar. Inmiddels hebben meer dan 1,3 miljoen woningen een definitief energielabel A, bijna 30% van het totaal aantal geregistreerde energielabels. Ook het aantal woningen met een B-label is aan het toenemen en met name het aantal D- en E-labels neemt relatief af. Dit heeft tot gevolg dat het gemiddelde energielabel van een woning in Nederland op dit moment tussen een B- en C-label ligt, daar waar het 10 jaar geleden nog een D-label was.

Ongeveer 1 miljoen woningen zijn sinds de invoering van het label minimaal één stapje omhooggegaan. 40% van de woningen is van een B- naar een A-label gegaan. Bij 16% van de woningen is echt een slag geslagen tussen de transactiemomenten: deze verbeterden van een G- naar een A-label. Dat een woning een slechter label krijgt, komt zelden voor: in 5% van de gevallen is een woning van een A- naar een B-label verschoven.

Flevoland meest groene provincie van Nederland

De opgave per provincie verschilt aanzienlijk. Niet geheel verrassend is Flevoland de provincie met relatief de meeste A- en B-labels. Omdat hier veel woningen recenter gebouwd zijn dan in de rest van Nederland, heeft deze provincie al relatief veel woningen met een A-label. Nieuwbouwwoningen zijn sinds 2006 gebonden aan strengere energieregels en scoren daarmee altijd een A-label.

Bij extrapoleren van het effect van de afgelopen vijf jaar duurt het nog tot 2035 voordat Flevoland volledig beschikt over A-labels. Bij de meeste provincies duurt dit zelfs tot 2055. Zeeland is in dit tempo pas in 2090 klaar met de overgang naar A-labels. Uiteraard zijn deze inschattingen slechts een indicatie op basis van een extrapolatie van de afgelopen vijf jaar.

Schatting van het jaar waarin alle woningen van een energielabel A zijn voorzien. Bron: Calcasa

Prijseffect energielabel

De huizenprijzen blijven ook in 2021 flink stijgen. Het geringe aanbod en de lage rente blijven de meest bepalende factoren voor de woningwaarde. Dit maakt dat duurzaamheid nog niet zo’n relevante rol speelt als gehoopt door de overheid. In het tweede kwartaal van 2018 onderzocht Calcasa het prijseffect van vergelijkbare woningen met een beter label. Vergelijkbare woningen met een beter energielabel hadden toen gemiddeld een hogere verkoopprijs van 2%. Inmiddels is dat verschil toegenomen tot bijna 4%. Met de huidige gemiddelde woningwaarde van € 378.000 gaat dat dus om gemiddeld € 14.000 bij verbetering van het energielabel.

Het volledige rapport is te downloaden op de site van Calcasa.