stikstofbeleid

Technologiebedrijf Calcasa heeft het kort geding tegen VBO makelaar gewonnen. VBO moet door de uitspraak onrechtmatige mededelingen over het desktoptaxatiemodel rectificeren.

In de nieuwsbrief riep de VBO haar leden op de desktoptaxatie van Calcasa niet te gebruiken, omdat het ‘enorme schade’ kan veroorzaken voor taxateurs. Het databedrijf noemt dat onzin en eiste een rectificatie. 30 juni deed de rechter uitspraak in het kort geding.

VBO: model Calcasa nog in testfase

Bij de desktoptaxatie van Calcasa en ING verricht een computermodel de waardering, die vervolgens wordt gecontroleerd door een specialist. Alleen als er dan nog onduidelijkheden zijn, volgt een huisbezoek. Dat wekte wrevel bij taxateurs. VBO raadde het product van Calcasa af, omdat het nog in een ‘testfase’ zit en niet voldoet aan de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Europese regels van de European Banking Authority (EBA), staat in de nieuwsbrief die is ingezien door het FD. ‘Wees dus gewaarschuwd!’ schreef VBO haar leden.

Calcasa vocht dat aan bij de rechter. “Het is jammer dat het zo moet lopen”, zei algemeen directeur Tijs Pellemans van Calcasa. “Wij handelen volledig naar de regels. Dat denken banken ook, want ze maken gebruik van ons product.” VBO-directeur Hans van der Ploeg: “Ik vind dat ik geen onzin heb opgeschreven. En ik voel me niet geroepen het te rectificeren.”

‘Vrijheid is niet onbegrensd’

De rechter gaf VBO geen gelijk en oordeelde dat de uitspraken van VBO over het taxatiemodel ‘gedeeltelijk onrechtmatig’ zijn. Het staat VBO in beginsel vrij haar leden te waarschuwen voor bepaalde ontwikkelingen op de markt. Die vrijheid is echter niet onbegrensd, stelt de rechtbank. “De maatschappelijke zorgvuldigheid brengt mee dat een mening die een aantasting vormt van eer en goede naam, slechts dan in het openbaar mag worden geuit indien daarvoor een voldoende feitelijke onderbouwing is”, aldus het vonnis op Rechtspraak.nl.

VBO heeft volgens de rechter niet voldoende onderbouwd dat het taxatiemodel niet voldoet aan NRVT-regelgeving. Wel stelt hij VBO in het gelijk als het gaat om de EBA-richtlijnen. Volgens de rechter is niet aangetoond dat de uitspraken hierover van VBO onjuist zijn.

De rechter verplicht VBO de onjuiste uitspraken te rectificeren op straffe van een dwangsom van €5.0000 per dag. VBO moet tevens een rectificatie plaatsen op haar website. De vereniging heeft dat inmiddels gedaan.