tijdelijke huurcontracten

Er komt vanaf 1 januari een centraal register voor huurbemiddelaars. Dat meldt Kwaliteitsregister Stichting Certificering Voor Makelaars (SCVM). Doel is kwaliteit te waarborgen en transparantie op de verhuurmarkt te bevorderen.

De huurmarkt staat al een tijd enorm onder druk. Dat heeft geleid tot meer excessen. SCVM noemt als voorbeeld het bieden op huurwoningen, dubbele bemiddelingskosten en ondermijnende activiteiten. Ook is er discriminatie bij de toewijzing van huurwoningen. Met het register wil SCVM dit soort misstanden tegengaan. In het register zijn kwaliteitseisen, beroeps- en gedragsregels voor huurbemiddelaars vastgelegd.

Beroeps- en gedragscode

Huurbemiddelaars moeten aan verschillende eisen en regels voldoen. Zo ondertekenen zij een beroeps- en gedragscode die discriminatie afwijst. Ook volgen zij jaarlijks verplichte bijscholing in de huurwetgeving. Daarnaast leren ze ondermijnende activiteiten – criminaliteit in huurpanden – herkennen en voorkomen.

Het register controleert de kwalificatie en de werkwijze van de huurbemiddelaar. Wie niet voldoet aan de code, wordt daarop aangesproken en kan uiteindelijk geroyeerd worden. Verder stimuleert SCVM huurbemiddelaars om gebruik te maken van een softwareplatform voor huurbemiddeling. Dat maakt de selectie van huurders en toewijzing van woningen zo eerlijk en transparant mogelijk aan de hand van relevante en objectieve criteria.

SCVM, dat nu verkoopmakelaars certificeert, is de eerste die een register opstelt dat specifiek is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van huurbemiddelaars. “Voor huurbemiddelaars is er nog geen eenduidig register zoals dat wel het geval is bij taxateurs met het NRVT”, legt voorzitter Wim van ’t Hof van SCVM uit. “Voor huurbemiddelaars bieden we vanaf januari een keurmerk met kwaliteitseisen. Consumenten kunnen daaraan herkennen dat ze met een vakbekwame huurbemiddelaar in zee gaan.”

Oproep VBO

VBO is de eerste brancheorganisatie die het nieuwe SCVM-register erkent en vereist voor nieuwe leden. Zij roept NVM en andere branche- en beroepsorganisaties op hetzelfde te doen. “Ik ben blij dat dit register er vanaf 1 januari komt en ons de handvatten geeft om de kwaliteit van huurbemiddelaars te toetsen”, zegt directeur Hans van der Ploeg van VBO. “Dit draagt bij aan een eerlijke en transparante woningmarkt. Dat is iets waar VBO zich al langer voor inzet.”