knarrenhofjes

De komende jaren moeten er in Nederland tientallen ‘knarrenhofjes’ worden gebouwd, kleinschalige woonvormen voor ouderen. De ChristenUnie wil daarvoor 1 miljard euro uittrekken.

De hofjes moeten bestaan uit een combinatie van huur- en koopwoningen, prijzig en betaalbaar, waar bewoners beloven naar elkaar om te kijken. Als ouderen naar zulke woonvormen verhuizen, komen hun huidige huizen vrij. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Eerder dit jaar bleek uit een enquête van De Hypotheker dat ouderen weinig behoefte hebben om door te stromen. Het plan wordt gesteund door Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en Martin van Rijn, voorzitter van vereniging van woningcorporaties Aedes.

Aandacht voor ouderen is nodig, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, zeker in de coronacrisis. “Ouderen zijn afgeschilderd als ‘dor hout’. Dat is een harde kwalificatie voor de generatie die ons land heeft opgebouwd.” Segers ziet dat de solidariteit onder druk komt te staan door de coronacrisis. “Generaties worden tegen elkaar uitgespeeld: jongeren moeten zich aan de regels houden om ouderen te beschermen. Anderen vinden dat ouderen maar binnen moeten blijven, zodat de jongeren verder kunnen met hun leven.”

Waardig ouder worden

De ChristenUnie kwam in 2017 voor het eerst met het manifest Waardig ouder worden. Het was een antwoord op D66, die het mogelijk wil maken dat ouderen die hun leven voltooid vinden een einde aan hun leven kunnen maken. Het manifest werd uiteindelijk omarmd door de politiek en kwam in het regeerakkoord terecht. Segers hoopte met die plannen, die onder andere eenzaamheid bij ouderen tegen moeten gaan, te voorkomen dat ouderen het leven niet meer zien zitten.

Ook nu is dat zijn motivatie voor Waardig ouder worden 2.0, dat zaterdag werd gepresenteerd, waarin de ouderenwoonvormen ook zijn opgenomen. “Uit onderzoek blijkt dat de groep ouderen die het leven niet meer ziet zitten, heel klein is. Het is mijn doel die groep nog veel kleiner te maken.” Segers heeft zich laten inspireren door de Knarrenhof, een woonvorm tussen eigen huis en verpleeghuis waar ouderen zelfstandig ‘samen’ wonen. Er bestaat al één hof, in Zwolle, en drie anderen zijn in aanbouw.

Volgens de CU-voorman kunnen ouderen in de knarrenhofjes ‘heel gelukkig worden’. “Ze hebben een zelfstandige woning, maar er is ook altijd iemand die even over de schutting kijkt, die naar hen omkijkt. Zo zorgen we dat ze niet vereenzamen. Dat is een humaner antwoord dan: hier heeft u een pil.”

Investeerders

Het kabinet trok al 20 miljoen euro uit voor ‘knarrenhofjes’ en dat bedrag wordt door de stikstofdeal die SP en 50Plus deze week sloten met het kabinet verdubbeld. Toch heeft het kabinet volgens Segers ‘te weinig’ gedaan om woningen voor ouderen te bouwen.

“Dat komt ook omdat het vaak moeilijk is om er investeerders voor te vinden. Ook kijkt de gemeente vaak naar wat de grond oplevert, en gaat dan in zee met een projectontwikkelaar met diepe zakken.”

Segers pleit voor een ouderenwoonakkoord, waarin ‘verplichtende afspraken’ worden gemaakt met gemeenten om grond beschikbaar te stellen.

Lees hier meer over de woningmarktplannen van diverse partijen voor de verkiezingen van 2021.