Ondanks de aanhoudende coronaperikelen wordt de consument steeds positiever over de woningmarkt. Volgens de Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis nadert het consumentenvertrouwen het normale niveau. 

De vertrouwensindex van de Eigen Huis Marktindicator steeg afgelopen maand met twee punten, maar bleef nog licht negatief. De score van 95 zit nog slechts vijf punten onder de neutrale waarde van 100. VEH meet het vertrouwen van de consumenten in de woningmarkt over een range van 0 tot en met 200.

Lees verder onder de afbeelding

Na een daling van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is de index in juli weer gestegen (bron VEH)

Dalende huizenprijzen en stijgende rente

Sinds de uitbraak van het coronavirus maakten steeds meer mensen zich zorgen over de huizenprijzen. In de laatste meting voor de coronacrisis geloofde slechts 2% van de Nederlanders dat de huizenprijzen zouden gaan dalen. Echter in juni steeg het percentage naar liefst 20%. Het negatieve sentiment gold ook voor de renteontwikkeling. Vanwege de coronacrisis verwachtten steeds meer mensen dat de hypotheekrente matig tot sterk zou oplopen. Waar voor de crisis slechts 17% hiervan uitging, was dat in april 26%, in mei 36% en in juni 44%. In juli dacht 40% er zo over.

Uit statistieken van Makelaarsland blijkt dat alle typen woningen nog boven de vraagprijs wordt verkocht (bron Makelaarsland)

Vertrouwen woningmarkt

Nog steeds geeft 68% van de woonconsumenten aan dat hun vertrouwen in de woningmarkt wordt beïnvloed door corona. Dat is fors minder dan in april toen het percentage op 83% lag. Niettemin liet een meerderheid van de ondervraagden in de peiling van juli weten dat het geen goed moment is om een huis te kopen. Als oorzaak voerde men de onzekerheid over het eigen inkomen, de verslechterde betaalbaarheid van de woningen en het beperkte woningaanbod aan. Het verschil met de positief gestemde groep wordt wel steeds kleiner.
Het CBS meldde onlangs dat consumenten in juni 7,0 procent minder geld besteedden dan in juni 2019. De krimp is een stuk lager dan in april en mei, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten.

Krimp economie

Volgens het CPB krimpt de economie dit jaar met 5 procent, maar groeit in 2021 met 3 procent. De werkloosheid loopt op naar 7 procent. De ramingen van het Centraal Planbureau zijn overigens iets minder somber dan twee maanden geleden. Toen ging het bureau uit van een economische krimp van 6,4 procent dit jaar en een groei van 3,3 procent volgend jaar.
Bepalend voor het herstel is hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. Als er een tweede golf komt en we opnieuw in ‘lockdown’ gaan, krimpt de economie volgens het CPB ook volgend jaar en loopt de werkloosheid op naar 10 procent.