De consument blijft massaal woningen kopen en hypotheken afsluiten. Daarmee krijgt de coronacrisis tot dusver geen vat op de oververhitte woningmarkt. Een en ander blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2020 die vandaag wordt gepresenteerd.

Het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, stelt in de rapportage dat de markt van koopwoningen ook in de tweede helft van het jaar weinig hinder zal ondervinden van de coronacrisis. Echter maken de onderzoekers een voorbehoud: als de werkloosheid plotseling stijgt kan dat een negatief effect hebben op de koopbereidheid van de consument.
Desalniettemin lijken volgens het rapport weinig woonconsumenten economisch geraakt te zijn door de coronacrisis. Dat is mede te danken aan het pakket van ondersteuningsmaatregelen die het kabinet en lokale overheden na de uitbraak van het COVID-19 virus beschikbaar stelden. Alleen in de afgelopen maand april daalde het vertrouwen van de woonconsument in de woningmarkt, zo constateren de onderzoekers.
Lees verder onder de afbeelding

Bron: CBS en Het Kadaster

Meer transacties, stijgende prijzen, blijvende krapte

Statistieken ondersteunen het relaas van het Monitor Koopwoningmarkt Q2 2020. Zo registreerde Het Kadaster in deze periode circa 6,5% meer transacties dan in het eerste kwartaal van 2020. Dat betekende een stijging van 4,6% ten opzichte van een jaar geleden. Daarnaast verkocht NVM-makelaars in het tweede kwartaal van dit jaar 14% meer woningen dan de eerste drie maanden. Vanwege de hoge vraag blijven de prijzen stijgen. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) komt op jaarbasis circa 7,5% hoger uit in het tweede kwartaal van 2020. Verder steeg de mediane koopprijs van de NVM met 8,1% tot een niveau van 335.000 euro.

De krapte-indicator (de verhouding tussen het aantal te koop staande bestaande woningen en het aantal transacties) blijft met 2,7 op een uitzonderlijk laag niveau; gemiddeld kon een koper uit minder dan drie aangeboden koopwoningen kiezen.

Hypothekenmarkt op volle toeren

Naast de koopwoningmarkt draait de hypothekenmarkt op volle toeren. HDN registreerde over de tweede kwartaal van 2020 bijna 146.000 aanvragen. Daarnaast schreef Het Kadaster 114.000 nieuwe hypotheken in. Het aantal hypotheekaanvragen nam in het tweede kwartaal van 2020 toe met 5,3%. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 is er sprake van een ongekende stijging van bijna 40%. HDN geeft aan dat 46% van de hypotheekaanvragen een oversluiting van de bestaande hypotheek of het afsluiten van een tweede hypotheek betreft.

Aanbod nieuwbouw blijft achter

Het aantal nieuw aangeboden koopwoningen en verkochte nieuwbouwwoningen neemt al sinds eind 2017 af.  Terwijl een flinke toename nodig is om aan de grote woningvraag te voldoen. In de twee laatste kwartalen, het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 lijkt het tij te keren. Het aantal van circa 7.400 verkochte nieuwe woningen in het eerste kwartaal van 2020 ligt namelijk (ruim) boven het niveau van het tweede en derde kwartaal van 2019. Toch is dit hogere aantal onvoldoende om aan de behoefte te voldoen.

Vraagdruk blijft hoog

Het Expertisecentrum Woningwaarde verwacht niet dat de vraagdruk op de woningmarkt voorlopig afneemt. Ondanks dat er in het eerste kwartaal van 2020 signalen waren dat de kapitaalmarktrente zou stijgen en beleggers massaal koopwoningen zouden aanbieden. Dit is echter niet gebeurd. Vermoedelijk zullen de huizenprijzen niet dalen, zo verwachten de opstellers van het rapport. Ook al omdat de inkomens gestegen zijn en de financieringsruimte voor tweeverdieners is verruimd.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Hypotheekshop, Hypotheken Data Netwerk, Nationale Hypotheek Garantie, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en Vereniging Eigen Huis.