nederlandse woning

In de afgelopen vijftig jaar gedroeg de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen zich in vergelijking met andere landen, bijzonder. Dit staat in de publicatie ‘Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes’, waarin het Centraal Planbureau (CPB) de ontwikkelingen op de lange termijn van koopwoningen beschrijft.

Zo stegen volgens het CPB de huizenprijzen 23 jaar lang aan een stuk. Daarnaast waren er twee korte fasen met neergaande prijzen. Omringende landen ervoeren vaker neergang en herstel van de woningprijzen.

Over de hele periode was de stijging van huizenprijzen in Nederland veel groter dan van andere goederen en diensten in de economie. Om de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen beter te laten werken zijn volgens het CPB structurele maatregelen zoals het aanpakken van verstoringen, veelal effectiever dan ad-hocmaatregelen.

Maatregelen nodig die een structureel effect hebben

Het is niet eenvoudig de ontwikkelingen op de woningmarkt te beïnvloeden. Het CPB: “Het meest effectief lijken maatregelen die de structurele werking van de woningmarkt verbeteren, zoals de afbouw van regels die de koop van woningen bevoordeelt ten opzichte van vrije huur. Een andere mogelijkheid is om maatregelen te nemen die het aanbod van nieuwbouwwoningen beter laat aansluiten bij de vraag naar die woningen. Vergeleken met het buitenland blijft de nieuwbouw van woningen als reactie op prijsstijgingen namelijk achter. Tijdelijke maatregelen lijken minder effectief, met uitzondering van maatregelen die de terugval van de bouwsector tijdens een zware crisis beperken.”

Prijselasticiteit van het aanbod vergroten

Een andere mogelijkheid is om beleidsmaatregelen te nemen die de prijselasticiteit van het Nederlandse aanbod vergroten. “Vergeleken met het buitenland is de reactie van het aanbod op prijsstijgingen op de Nederlandse markt gering. Factoren die daaraan lijken bij te dragen zijn het restrictieve grondbeleid en de lange procedures. Of het wenselijk is om de prijselasticiteit langs deze weg te verhogen is een politieke afweging tussen verschillende beleidsdoelen die deels verder reiken dan alleen de woningmarkt”, aldus het CPB.

Lees het volledige rapport van het CPB.