starters op de hypotheekmarkt

De daling van het consumentenvertrouwen zal pas later in 2020 merkbaar zijn op de woningmarkt. Dat verwachten de opstellers van de Monitor Koopwoningmarkt, die onlangs de rapportage van het eerste kwartaal publiceerden.

“De historie leert ons dat een grote afname van het consumentenvertrouwen gemiddeld na ruim een half jaar zorgt voor een daling van het aantal kooptransacties en pas daarna effect heeft op de koopprijsontwikkeling”, zo staat in het persbericht.

Een samenwerkingsverband van Hypotheken Data Netwerk (HDN), De Hypotheekshop, NHG, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Vereniging Eigen Huis, Bureau Krediet Registratie en het Centraal Bureau voor de Statistiek schetst elk kwartaal de sociaal-economische situatie op de woningmarkt in de vorm van Monitor Koopwoningmarkt.

De teneur van de eerste kwartaalrapportage van 2020 is gematigd positief en bezorgd over de tweede helft van dit jaar. De eerste drie maanden van dit jaar leverde klinkende cijfers op: een stijging van 8,7% van het aantal NVM-woningtransacties ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, 43% meer hypotheekaanvragen en 40% meer hypotheken. Daar komt bij dat de door NVM geregistreerde mediane huizenprijs op jaarbasis met 9,6% is gestegen in vergelijking met 2019.

Lees verder onder de tweet

Negatieve effecten coronacrisis

De verwachting is dat de coronacrisis negatieve effecten heeft voor de koopwoningmarkt in de tweede helft van 2020. Woonconsumenten vermoeden dat de hypotheekrente verder gaat oplopen en als gevolg daarvan sluiten ze massaal hypotheken over. Volgens de opstellers van de Monitor Koopwoningmarkt zal het aantal kooptransacties ten opzichte van 2019 waarschijnlijk licht dalen. Echter, de koopprijzen blijven naar verwachting op een hoog niveau.

Verminderd consumentenvertrouwen

Desondanks is het verminderde consumentenvertrouwen nog niet zichtbaar in de score van de Marktindicator over het eerste kwartaal van 2020. De opstellers van de Monitor Koopwoningmarkt weten uit ervaring dat de negatieve effecten daarvan pas maanden later zullen optreden. Wat dat betreft baart hen de geringe nieuwbouwproductie grote zorgen. Het aantal aangeboden nieuwe koopwoningen daalt al sinds 2017. De enorme stijging van het aantal vergunningen is in de eerste twee maanden van 2020 weer teniet gedaan.

Lees verder onder de afbeelding

Schaarste nieuwbouwwoningen

“Door grote schaarste aan nieuwbouwwoningen staan consumenten nog steeds in de rij voor nieuwbouwprojecten”, aldus woningmarktonderzoeker Jannes van Loon. Uit cijfers van Bouwgarant, SWK en Woningborg blijkt dat er in april 2648 certificaten zijn verstrekt. Dat is iets meer dan het langjarig gemiddelde van 2621 verkochte nieuwbouwwoningen. Deze gegevens stammen nog uit de pré-corona periode, maar uit navraag bij projectontwikkelaars en bouwondernemers blijkt dat het verkoopproces in alle regio’s nog goed verloopt.