hypotheekrentes stijgen
©PublicDomainPictures, Pixabay

Wat gaat de hypotheekrente doen? In de eerste weken van het nieuwe jaar kijken we volop terug en vooruit. Experts verwachten binnen niet al te lange tijd een lichte renteverhoging, in navolging van de kapitaalmarktrente. Maar er zijn genoeg factoren die het beeld troebel maken: van de stijgende energieprijzen tot het verloop van de coronapandemie.

Aan het einde van 2021 gingen de hypotheekrentes al licht omhoog, toen duidelijk werd dat de Europese Centrale Bank het stimuleringsbeleid dit jaar gaat terugschroeven. Van Bruggen Adviesgroep verwacht dat we de laagste stand van de hypotheekrentes hebben gehad. In 2022 kunnen we een lichte stijging verwachten.

De franchiseorganisatie presenteerde drie hypotheekrentescenario’s, waarbij een stijging van 0,2 tot 0,4% het meest waarschijnlijk wordt geacht. “Als de economische groei zich door blijft ontwikkelen zoals de belangrijke instituties op dit moment verwachten, dan hoeft de ECB minder monetaire steun te verlenen en zal ze nog slechts beperkt obligaties opkopen. Als resultaat zal de marktrente licht oplopen met een paar tienden. Ervan uitgaande dat de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt nu al stevig is, zal de stijging van de marktrente 1-op-1 door vertaald worden in een hypotheekrentestijging.”

Winstmarges verder onder druk

Business Insider echter benadrukt dat de hypotheekrentes de afgelopen weken vrijwel niet in beweging zijn gekomen, terwijl op de kapitaalmarkten de rentes sinds half december dus al wel – beperkt – stijgen. Dit betekent dat de winstmarges op hypotheken voor geldverstrekkers verder onder druk komen te staan. Vraag is hoe lang dit zo kan blijven.

Felle concurrentie

Ook ABN Amro verwacht in haar Woningmarktmonitor dat de rente voorlopig laag blijft. De bank voorziet daardoor een stijging van de huizenprijzen van 12,5% in 2022. “De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar staat inmiddels op 0,0%. Dat is 50 basispunten hoger dan een jaar geleden. Wij houden er rekening mee dat de rente op Nederlandse 10-jaarsstaatsleningen op termijn verder kan oplopen naar 0,1% eind dit jaar en 0,2% eind volgend jaar. In lijn hiermee kan ook de hypotheekrente licht stijgen, al wordt de stijging beperkt door de felle concurrentie op de hypotheekmarkt. Per saldo blijft de hypotheekrente dus zeer laag.”

Inflatie verergerd door duurzame koers Europa

Maar dan de inflatie. Die blijft oplopen. Gemiddeld steeg het prijspeil in Nederland met 5,7% in december, aldus het CBS. Een record. Tot nu toe verklaarde de Europese Centrale Bank steeds dat de prijsstijgingen van tijdelijke aard zouden zijn, maar afgelopen weekend liet ECB-bestuurslid Isabel Schnabel voor het eerst een ander geluid horen: de energietransitie zou weleens tot langdurig hogere inflatie kunnen leiden. Door de duurzame koers van Europa zullen prijzen voor fossiele energie hoog gehouden worden, om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit zal de inflatie versterken, waardoor er een moment kan komen dat de ECB wel moet ingrijpen. En van oudsher wordt inflatie bestreden door de rente te verhogen.

Aan de andere kant is de coronapandemie allerminst voorbij. Dit drukt de economische vooruitzichten en daarom zal de ECB extra voorzichtig zijn met het afbouwen van steunpakketten en het laag houden van de rente.

‘Hypotheekwalhalla binnenkort voorbij’

Een heel ander geluid ten slotte komt van beursanalist Royce Tostrams, al sinds eind jaren zeventig actief op de financiële markten: op beleggerssite IEX.nl laat hij weten een stevige rentestijging te verwachten. “Technisch staat de Nederlandse rente op het punt door te breken. Voor 2022 achten wij een rentestand van +0,6% tot +1% mogelijk.” Op langere termijn voorziet Tostrams zelfs niveaus rond 3,75%, de top van 2011. Daarmee zal het ‘hypotheekwalhalla’ volgens hem voorbij zijn.