De-urbanisatie niet veroorzaakt door corona

521
de-urbanisatie

De trek uit de grote steden naar minder verstedelijkt gebied (de-urbanisatie) die de laatste tijd zichtbaar was, is volgens onderzoekers geen direct gevolg van de coronapandemie, maar onderdeel van een bestaande trend.

Dat stelt de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (Vogon) op basis van een analyse door onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De trek uit de stad is eerder een gevolg van de toenemende betaalbaarheidsproblematiek in grootstedelijke gebieden, constateren zij. In een studie, verschenen in de decembereditie van de VOGON-uitgave Real Estate Research Quarterly, laten zij zien dat de toenemende vraag naar koopwoningen buiten de grote steden géén direct gevolg is van de pandemie.

De trek uit de stad en de bereidheid relatief gezien meer voor een buitenstedelijke woning te betalen heeft volgens hen zeer waarschijnlijk andere oorzaken. Overigens signaleerde ook de NVM dat corona de al bestaande trend van de-urbanisatie versnelde.

‘Tijdens-corona-effect’

Uit de analyse blijkt dat er geen sprake is van een ‘door-corona’- maar een ‘tijdens-corona’-effect. Al voor de pandemie groeiden de transactieprijzen van woningen in zeer sterk stedelijke woongebieden en niet-stedelijke woongebieden naar elkaar toe. Sterker nog: het effect is voor de periode maart 2016 tot en met maart 2020 nagenoeg even groot als voor de periode maart 2017 tot en met maart 2021. Kortom, het is onwaarschijnlijk dat de de-urbanisatie van de woningvraag het causale gevolg is van de coronapandemie. Ook een versnelling van de prijzenconvergentie valt daarbij niet te constateren.

Zoekgebied vergroten

Dat betekent volgens de onderzoekers niet dat de pandemie geen langdurig effect op de ruimtelijke vraag naar woningen zal hebben. Het lijkt aannemelijk dat in tijden van nominale prijsstijgingen van ongeveer 15% steeds meer kopers worden gedwongen om hun potentiële zoekgebied te vergroten – als zij überhaupt nog een koopwoning kunnen bemachtigen.

Op een gegeven moment zal de pandemie weer voorbij zijn. Maar als structureel meer thuiswerken de norm blijft op de arbeidsmarkt, zullen kopers geneigd zijn om grotere verhuisafstanden en daarmee grotere pendelafstanden voor lief te nemen, schrijft Vogon. Daardoor zou de combinatie van grote prijsstijgingen, het hoge prijsniveau in en dichtbij de steden en meer thuiswerken een nivellerende rol kunnen spelen in regionale verschillen op de Nederlandse woningmarkt.

Het volledige onderzoek van het PBL is te lezen via de website van Vogon.