Een derde van de Amsterdamse particuliere verhuurmakelaars is bereid woningzoekers met een niet-Westerse achternaam te weren tijdens het selectieproces. Dat constateert bureau RIGO Research en Advies in opdracht van de gemeente Amsterdam bij praktijktesten die uitgevoerd zijn door mystery guests.

Aanleiding was onder meer een landelijk onderzoek van De Groene Amsterdammer uit 2018. Daaruit bleek dat discriminatie in de particuliere huursector regelmatig voorkomt. Onderzoek van de gemeente Utrecht bevestigde dit beeld. Daaruit bleek ook dat 80% van de makelaars wil voldoen aan een discriminerend verzoek van verhuurders.

Discriminatie particuliere huursector

Mystery guests van de Onderzoekfabriek belden onder verschillende namen 41 Amsterdamse verhuurmakelaars op met de vraag of een geadverteerde woning nog beschikbaar was. Uit de respons bleek dat mensen met een niet-Nederlandse naam vaker een negatieve reactie kregen dan woningzoekenden met een Nederlandse naam.

Goed Verhuurderschap

In een brief aan de gemeenteraad meldt wethouder Laurens Ivens dat de meldingsbereidheid onder makelaars, verhuurders en huurder over discriminerend gedrag van verhuurders groter moet worden. Daarom wordt er een bewustwordingscampagne op touw gezet. Verder sluit de gemeente Amsterdam een overeenkomst over Goed Verhuurderschap met de branchevereniging van verhuurders. Ook wil de gemeente ‘niet discrimineren’ opnemen als voorwaarde voor een verhuurvergunning.

Gedragscode verhuurders

Hiermee haakt Amsterdam aan op acht pilots over Goed Verhuurderschap die onlangs in enkele gemeenten zijn gestart om onder andere discriminatie op de woningmarkt aan te pakken. Minister Ollongren heeft onlangs met diverse branche-organisaties uit de vastgoedsector -VBO Makelaar, NVM, Pararius, Aedes, VNG, de Woonbond, Vastgoed Belang, Vereniging van Institutionele Belegger (IVBN), Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)- afspraken gemaakt om onder meer discriminatie op de (ver)huurmarkt te voorkomen. De minister en de bovengenoemde organisaties zetten onder meer in op anti-discriminatiebepalingen in gedragscodes of het standaardiseren van de screening van huurders. Daarnaast gaan speciale huurteams in grote steden nieuwe verhuurders voorlichten over hun rechten en plichten.

Onderzoek naar discriminerend gedrag

Verder kondigde minister Ollongren in een kamerbrief aan dat er periodieke onderzoeken plaatsvinden naar discriminerend gedrag van verhuurders bij de toewijzing van woningen. Het eerste onderzoek van de Radboud Universiteit wees in november vorig jaar uit dat er bij lokale en regionale anti-discriminatiebureaus en het College voor de Rechten van de Mens relatief weinig klachten binnenkomen over discriminatie bij de verhuur van woningen. De onderzoekers voegen er in hun onderzoek aan toe dat weinig meldingen op zichzelf niets zeggen over de omvang van het probleem.