verduurzaming meefinancieren

Steeds meer huizenbezitters zijn bereid te investeren in verduurzaming van het eigen huis. Daardoor hebben duurzame energiebedrijven meer omzet dan aan het begin van het jaar werd verwacht.

Dat constateert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een inventarisatie van de effecten van de coronacrisis op deze bedrijven. Deze stijging is onder meer het gevolg van een groeiende groep huizenbezitters die bereid is in het eigen huis te investeren. Dit komt ook naar voren in een aanvullende analyse van ABN Amro (.docx). Hieruit blijkt dat huiseigenaren tijdens de tweede golf veel positiever zijn over hun financiële vooruitzichten dan aan het begin van de crisis. Hierdoor is de bereidheid om de woning te verduurzamen gegroeid van 11 naar 18 procent.

66% duurzame energiebedrijven optimistisch

De NVDE verrichte het onderzoek in de periode na de tweede golf die in november begon en vóór de lockdown die sinds 15 december van kracht is. Uit het onderzoek blijkt dat vooral bedrijven die zich focussen op verduurzaming van de gebouwde omgeving, tot nu toe relatief ongeschonden uit de crisis zijn gekomen.

Vlak na het uitbreken van de crisis overheerste echter een negatief sentiment. Slechts 16% van de duurzame energiebedrijven rekende toen op een gelijkblijvende of hogere omzet. Een half jaar later geldt dit voor maar liefst 66%. Ook is het aantal bedrijven dat een daling van minstens 20% verwachtte sterk gedaald. In maart ging bijna de helft van de bedrijven hiervan uit, terwijl dit in november nog maar voor iets meer dan één op de tien bedrijven gold.

Financiële situatie huizenbezitters

Dat de omzet van duurzame energiebedrijven zich positiever ontwikkelt dan verwacht, heeft deels te maken met de financiële situatie van huizenbezitters. Zij schatten hun financiële situatie ten tijde van de tweede golf namelijk veel positiever in dan tijdens de eerste golf, zo blijkt uit enquêtes van ABN Amro. Terwijl in april slechts 17% verwachtte dat hun financiële situatie zou verbeteren, gold dit in november voor ruim één op de vijf huizenbezitters. Hierdoor is de bereidheid om meer uit te geven aan de verduurzaming van de woning gegroeid van 11 naar 18%.

De bereidheid om de woning te verduurzamen is het sterkst gestegen bij de groep woningbezitters die er sinds de start van de crisis financieel op vooruit is gegaan. Wilde in april nog maar 14% van deze groep meer geld uitgeven aan verduurzaming, nu is dat gestegen tot maar liefst 27%.

Meer tijd in en om het huis

“De bereidheid om te investeren in de eigen woning kan niet los worden gezien van het feit dat we sinds de coronacrisis veel meer tijd in en om het eigen huis doorbrengen”, zegt Arnold Mulder, Sector Banker Energie van ABN Amro. “De verbetering van de financiële situatie wordt niet zo zeer veroorzaakt door een inkomensstijging, maar door lagere uitgaven aan bijvoorbeeld vervoer, vakantie en de horeca. Dat sterke financiële buffers belangrijk zijn voor verduurzaming van de eigen woning blijkt ook uit eerder onderzoek van de bank in september 2019. Toen gaf ruim driekwart van de Nederlandse huizenbezitters aan niet extra te willen lenen voor verduurzaming van de eigen woning, terwijl 80 procent wel bereid is om hiervoor spaargeld te gebruiken.”

Stilvallen nieuwe projecten

Ondanks deze positieve signalen wijst de NVDE erop dat het stilvallen van nieuw op te starten projecten een bron van zorg blijft, net als het personeelstekort. Veel ondernemers pleiten er daarom voor dat steunmaatregelen óók worden ingezet om de weg vrij te maken naar een meer duurzame economie en dat de crisis wordt benut om hierbij vooruitgang te boeken.

“Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel”, benadrukt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het belangrijkste knelpunt op dit moment is het stilvallen van nieuw op te starten projecten. Door de lockdown is naast het Groeifonds daarom óók financiële steun op korte termijn weer actueel. Wij pleiten ervoor dat dit zo veel mogelijk wordt benut om de werkgelegenheid en omzet te bevorderen in de duurzame energiesector.”

Duurzame hypotheken worden steeds populairder. Hypotheekadviseurs zijn druk met de opleiding en ook geldverstrekkers nemen het steeds vaker standaard in het hypotheekgesprek op.