Vastgoed Actueel e-learning

De wereld digitaliseert. Hoe zit dat bij de makelaarsopleidingen? Vastgoed vroeg aan drie opleidingsinstituten hoe zij e-learning inzetten. Een mix van digitaal en klassikaal vinden zij het beste uitpakken.

Het complete artikel leest u hier.

E-learning is niet meer weg te denken, zegt Kees Doedens van Beroepsopleiding Makelaars. “Het online leren loopt bij ons altijd, welke vorm je ook kiest, als een rode draad door de opleiding heen. Wij geloven namelijk dat leren een continu proces is, geen reeks van bijeenkomsten.”

Maar om studenten te motiveren de e-learning actief op te pakken, moeten deze cursussen goed in elkaar zitten, vervolgt Doedens. “Hoe kun je een professional motiveren achter die laptop te blijven zitten en de aandacht bij jouw lesmodule te houden, met alle afleiding van werk, e-mails, appjes, gezin? Ga daar maar aan staan! Een e-learning module ontwikkelen zonder nagedacht te hebben over de achterliggende didactiek, is als een cake bakken zonder vorm!”

Herhaling en oefening

Naast online cursussen voor de jaarlijkse educatie biedt de Academie voor Vastgoed e-learning aan in de vakopleidingen, vertelt Lydia van Dalen: “Wij gebruiken e-learning voor herhaling en oefening van kennis. Onderwijs is een proces dat begeleid en gestuurd moet worden. Cursisten moeten daarbij houvast hebben om te weten wat ze leren en waar het proces heen gaat. E-learning is daarin ondersteunend en niet leidend.”

De studenten van de Academie voor Vastgoed zijn overwegend positief over de inzet van e-learning, zegt Van Dalen. “Ze ervaren het als een efficiënte manier om aan de laatste studieverplichtingen te voldoen. We zien echter ook studenten die pertinent geen e-learning willen volgen omdat ze het lastig vinden.”

Controle

De basisopleiding van KPE Morel biedt een mengvorm van naar school en e-learning die bekend staat als blended, zegt Joël Scherrenberg: “Als het gaat om de echte theorie, het stampen, kan dat prima via e-learning. Op school gaat het om het toepassen van kennis, de discussie en het inzicht.”

Een probleem van e-learning is dat niet honderd procent te controleren is of iemand daadwerkelijk zelf de cursus volgt, stipt Scherrenberg aan: “In onze cursussen worden daarom vragen tussendoor gesteld die je goed moet beantwoorden om verder te kunnen. En elke e-learning wordt afgesloten met een huiswerkopdracht. Bijvoorbeeld bij Taxatie moet je je eigen huis gaan taxeren, inclusief het opvragen van gegevens en een meetrapport.”