Ontmoetingsruimten

Het rijk stelt een regeling open waarmee ontmoetingsruimten voor ouderen gefinancierd kunnen worden. Onder senioren groeit de vraag naar woonmogelijkheden waar ze gemakkelijk met elkaar in contact komen. 

Voor de regeling is in totaal €20 miljoen beschikbaar in 2021 en 2022. De subsidie is bedoeld voor de bouw van ontmoetingsruimten in zowel bestaand als nieuw vastgoed. Woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven kunnen een aanvraag voor een bijdrage doen. Het aanvraagloket gaat op 10 januari 2022 open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geclusterd wonen

Steeds meer ouderen willen graag geclusterd wonen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Ze komen zo makkelijker met elkaar in contact. Ook is het praktischer omdat de mobiliteit van ouderen afneemt. Naar nieuwe woonvormen voor ouderen is al veel onderzoek gedaan. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat senioren met de juiste aanpassingen langer zelfstandig kunnen wonen en zelfredzaam blijven.

Lees ook: ‘Seniorenwoningen lossen woningtekort het snelst op’

Informatiesessie over ontmoetingsruimten

De overheid speelt nu met de nieuwe regeling in op de vraag. Op 8 december organiseren het ministerie van BZK en RVO een online informatiesessie over de regeling. Daar horen belangstellenden onder meer hoe ze een aanvraag voor een financiële bijdrage voor ontmoetingsruimten kunnen doen.