flexpoolregeling
Beeld Pixabay

Het kabinet breidt de flexpoolregeling voor woningbouw uit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarvoor €40 miljoen beschikbaar gesteld.

Met de bijdrage kunnen provincies regionale of provinciale flexpools opzetten om flexibel personeel uit te wisselen, of externe capaciteit in te huren. Provincies kunnen het geld besteden aan capaciteit in de voorfase van woningbouw- en herstructureringsprojecten en het opstellen van integrale woon-zorgvisies.

Regeling uitgebreid

De Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw (beter bekend als de flexpoolregeling) werd in 2020 in het leven geroepen. Onlangs is na een positieve evaluatie besloten om de regeling uit te breiden. Minister De Jonge meent dat flexpools een bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de woningbouw en te zorgen voor een veilige en betaalbare woonomgeving met passende zorg en ondersteuning voor iedereen.

De regeling moet in alle regio’s voldoende deskundigheid beschikbaar stellen in de voorfase van woningbouw- en herstructureringsprojecten. Daarnaast komt er extra deskundigheid voor het opstellen van integrale woon-zorgvisies om zo extra huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Aanvraagformulier flexpoolregeling

Provincies ontvangen van het ministerie van BZK een aanvraagformulier waarmee ze tot eind 2022 een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Met het geld kunnen provincies op hun beurt gemeenten ondersteunen. In 2024 stelt BZK nogmaals € 40 miljoen beschikbaar.

Voor 2030 moeten er bijna een miljoen woningen bij komen. Het kabinet investeert daarom onder andere in grootschalige regionale bouwprojecten. Naast de stikstofcrisis, een tekort aan personeel en stijgende prijzen van energie en bouwmaterialen, kampt de woningbouw ook met een overbelasting van het stroomnet en een nieuwe wet die vertraging oploopt.