Eerste reacties verkiezingen: bouwen, bouwen, bouwen; werk maken van betaalbaarheid

291

Na de coranacrisis was wonen misschien wel het thema bij deze verkiezingen.In de verkiezingsprogramma’s was  veel te lezen over wonen. Daar zijn verschillen te vinden, maar ook veel overeenkomsten. Zo willen bijna alle partijen een minister van volkshuisvesting om de structurele problemen op het gebied van wonen op te lossen.

Maar ook op andere woningmarktterreinen was er veel overlap te zien in de campagne. Er lijkt volop overlap in de plannen, zoals tussen VVD, CDA en D66, de meest voor de hand liggende partijen voor een coalitie. Alle drie willen ze dat er volop gebouwd gaat worden. Liefst 1 miljoen huizen in 10 jaar tijd. Of dat gaat lukken is de vraag, maar de ambitieuze bouwplannen komen in elk geval in het regeerakkoord, verwacht RTL Nieuws.

De nieuwe woningen komen het liefst in de stad, al zal er – met tegenzin – ook naar andere plekken gekeken moeten worden. Ook zijn de partijen voorstander van het beperken van de groei van prijzen in de sociale huursector.

Volgens de laatste prognoses halen deze drie partijen samen overigens net geen meerderheid. Nog niet alle stemmen zijn geteld.

Betaalbare huren

“Een komend kabinet moet onmiddellijk werk maken van betaalbare woonlasten en het wegwerken van de lange wachttijden voor sociale huurwoningen”, zegt directeur Zeno Winkels van de Woonbond in een reactie op de verkiezingsuitslag. “Ik denk daarbij aan het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector en veel meer investeren in nieuwbouw van sociale huur door de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen, af te schaffen. Het ligt voor de hand dat deze consensus straks ook terug te vinden is in het regeerakkoord.”

Van de VVD verwacht de belangenvereniging van huurders weinig goeds. Maar het is wel belangrijk de andere partijen op hun beloftes te wijzen als ze in een kabinet willen stappen, zegt de Woonbond op Twitter.