maandag, december 5, 2022

Hoe is het met de woningmarkt in de provincie…

Zuid-Holland?

Hoe staat het met nieuwbouw voor starters in Noord-Holland? Neemt het woningtekort ook in Drenthe snel toe? Is verduurzaming van de woningvoorraad een belangrijk item in Noord-Brabant?

In magazine Vastgoed Actueel besteden we aandacht aan de woningmarkt per provincie.

Daarvoor kunnen we uw input goed gebruiken! Als u deze korte enquête invult, helpt u ons om een beeld te schetsen van de woningmakelaardij in uw provincie. En wellicht komt uw kantoor dan ook in het magazine te staan.

Naast de woningmarkt in Zuid-Holland staat in de komende vakblad-uitgave van Vastgoed actueel het thema taxeren, juridische zaken & regelgeving centraal. Coverinterview met Antoinette van Heijningen, deel uitmakend van Expertteam Woningbouw, dat o.m. gemeenten en provincies helpt bij woningbouwplannen die stagneren.

Magazine nr. 10 verschijnt op 10 december!